ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> ¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡åQŒç¼ ¾l•åž«æœºå™¨åQŒä¸“业生产各¿Uåž‹åïL¼ ¾l•æœºå’ŒåŠ å·¥ç¼ ¾l•åž«ç‰?/title> <META NAME="abstract" content="¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡"> <META NAME="title" content="金属¾~ ç»•åž«ç‰‡æœºå™¨"> <META Name="Author" Content="¾~ ç»•æœ?SWG gasket"> <meta name="description" content="生äñ”加工定做各种¾~ ç»•åž«ç‰‡ç”Ÿäñ”讑֤‡åQŒå„¿Uåž‹åïL¼ ¾l•æœºå™¨ï¼Œæœ‰å…¨è‡ªåŠ¨¾~ ç»•æœºï¼ŒåŠè‡ªåŠ¨ç¼ ¾l•æœºåQŒå°åž‹ç¼ ¾l•æœºåQŒä¸­åž‹ç¼ ¾l•æœºåQŒå¤§åž‹ç¼ ¾l•æœºåQŒä»¥åŠå„¿Uå…¶å®ƒç¼ ¾l•åž«ç‰‡è®¾å¤‡ï¼Œå¦‚: ¾~ ç»•æœºï¼Œç›˜çŽ¯æœºï¼Œç‚¹ç„Šæœºï¼Œå¤–环铣槽æœ?åQŒå†…环倒角机,内外环抛光机åQŒäÈA表èžR床改装,¾~ ç»•åž«ç‰‡é’¢å¸¦å¼€æ¡æœºåQŒç¼ ¾l•åž«ç‰‡é’¢å¸¦æˆåž‹æœº½{‰ï¼Œå„种¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡æ€§èƒ½ä¼˜å¼‚åQŒè´¨é‡å¯é ã€‚如有需要也可提供生产技术指对{€‚ç¼ ¾l•åž«ç‰?讑֤‡åº”用òq¿æ³›" > <meta name="keywords" content="¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡åQŒç¼ ¾l•æœº" > <link href="mifeng/1.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- .STYLE5 { color: #666666; font-weight: bold; } .STYLE3 {font-size: 14px} --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); //--> </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?e9272f48b46274930902738b31ad5b5b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="mifeng/css.css"> <div align="center"> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=155><img src="mifeng/logo.gif" alt="中å¯d密封垫片" width="155" height="71" border="0"></TD> <TD width="566" align="left" style="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 180px; PADDING-TOP: 5px" ><font color="#000000">中å¯d密封 专业‹¹ä½“密封件制造商åQ?BR>             æˆ‘们的优势不仅仅是质量,˜q˜æœ‰æˆ‘们的ä­hæ ?/font></TD> <TD width=177 valign="bottom"><table width="162" height="59" align="right"> <tr> <td colspan="4" align="right"><img src="mifeng/weibo.gif" width="9" height="9"> <a ><span class="STYLE5">客户服务</span>   </a></td> </tr> <tr> <td width="20"><img src="mifeng/huai.jpg" width="18" height="15"></td> <td width="58"><a target="_blank">怀忉|—§ç‰?/a></td> <td width="6">|</td> <td width="69"><a href="English/index.htm" target="_blank"><font color="#CC0000">ENGLISH</font></a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><span class="STYLE3"></span> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=5 height="42" valign="top"><img src="mifeng/menu01.jpg" width="5" height="42"></TD> <TD width=771 align="left" background=mifeng/menu-bg.jpg><TABLE class=menu border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=736> <TBODY> <TR> <TD width="85" height="42" align="center"><a href="index.htm" target="_blank">¾|‘站首页</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封公司½Ž€ä»? href="about-us.htm" target="_blank">公司½Ž€ä»?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封荣誉" href="rongyu.htm" target="_blank">荣誉资质</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="垫片讑֤‡å±•ç¤º" href="shebei.htm" target="_blank">工艺讑֤‡</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封产品展示" href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">产品展示</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封行业讯息" href="xinwen.html" target="_blank">行业资讯</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封最新技æœ? href="mifeng-jian.htm" target="_blank">技术资æ–?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a href="contact-with-us.htm" target="_blank">联系我们</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width=80><a title="密封交流" target="_blank">在线交流</a></TD> <TD width=2 align="left"><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> <TD width=120 height="42" background="mifeng/bj3.jpg"><a href="jingxiaoshang.htm" target="_blank" onMouseOver="MM_swapImage('bj3.jpg',1)" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"><img src="mifeng/bj3.jpg" alt="密封¾lé”€å•? name="Image97" width="120" height="42" border="0" id="Image97"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><img src="mifeng/bj2.jpg" width="895" height="22"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="895" height="230"> <param name="movie" value="mifeng/P1.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P1.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="895" height="230" quality="High"></embed> </object> <table width="895"> <tr> <td width="256" height="1181" valign="top"><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=256 id="table3"> <TBODY> <TR> <TD width="256" height=26 align="left" background=mifeng/xinxi.gif><font face="宋体">  <strong>产品展示</strong> </font></TD> </TR> <TR> <TD height=178 valign="top" class=lr ><table class=pangeng width="250"> <tr> <td style="PADDING-TOP: 6px"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="¾~ ç»•åž«ç‰‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td style="PADDING-TOP: 6px" ><strong><a href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">半金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodian-01.htm" target="_blank">金属¾~ ç»•åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimo-01.htm" target="_blank">矛_¢¨å¤åˆåž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-01.htm" target="_blank">金属齿åŞ¾l„合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-01.htm" target="_blank">金属波é‹É复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-01.htm" target="_blank">金属波纹复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-baofu-01.htm" target="_blank">金属包覆垫片</a></td> </tr> <tr> <td width="19" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="æ³¢é‹É垫片" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td width="219" ><strong><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属垫片</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-02.htm" target="_blank">齿åŞ垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-02.htm" target="_blank">æ³¢é‹É垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-02.htm" target="_blank">波纹垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属环垫</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-ping-01.htm" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="无石‹‚‰åž«ç‰? width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="dianpian-feijinshu-01.html" target="_blank">非金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feijinshu-02.html" target="_blank">四氟¾cÕdž«ç‰?/a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-wushimian-01.htm" target="_blank">100%无石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feishimian-01.htm" target="_blank">非石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimian-01.htm" target="_blank">çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="Š™¡èƒ¶åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-xiangjiao-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-gaowen-01.htm" target="_blank">高温¾lçƒ­åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jueyuan-01.htm" target="_blank">¾lç¼˜åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-daizhuang-01.htm" target="_blank">带状垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td align="left"><a href="dianpian-zhuanyong-01.htm" target="_blank">ç‰ÒŽ®Šä¸“用垫片</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="盘根填料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">盘根¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="矛_¢¨" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">膨胀矛_¢¨ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ptfe-01.htm" target="_blank">四氟盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¼„³çº¤¾l´å¡«æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-tanxianwei-01.htm" target="_blank">¼„³çº¤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="芳纶填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-fanglun-01.htm" target="_blank">芳纶¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-hechengxianwei-01.htm" target="_blank">合成¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-xianwei-01.htm" target="_blank">矿植物纤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-zhuanyong-01.htm" target="_blank">高端专用盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泥状软填æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ruantianliao-01.htm" target="_blank">泥状软填æ–?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-huan-01.htm" target="_blank">各种填料环系åˆ?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="密封材料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">其它密封材料</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="非石‹‚‰ææ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">垫片板材</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•åž«å†…外环" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodiancailiao-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡åŠæˆå“?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根¾~–织¾U? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾~–织材料</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-sifu-1.htm" target="_blank">四氟制品</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="陶瓷" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-taoci-1.htm" target="_blank">陶瓷¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-boli-1.htm" target="_blank">çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŸÏx£‰" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-shimian-1.htm" target="_blank">çŸÏx£‰åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="工具" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割å™? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">垫片切割工具</a></td> </tr> <tr> <td height="17" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根é’? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="密封工具" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-utex-1.htm" target="_blank">国外密封工具</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="垫片生äñ”讑֤‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="shebei-1.htm" target="_blank">密封讑֤‡</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-5.htm" target="_blank">高强垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="齿åŞ垫片讑֤‡" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-7.htm" target="_blank">其它垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~–织æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-8.htm" target="_blank">盘根¾~–织讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="国外密封" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="guowai-1.htm" target="_blank">国外品牌代理</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="克林æ ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-klinger-01.htm" target="_blank">KLINGER</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½æˆˆå°”" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-gore-01.htm" target="_blank">GORE</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="德国菲斯利å¯d" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-frenzelit-01.htm" target="_blank">FRENZELIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½ 卡勒å…? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-garlock-01.htm" target="_blank">GARLOCK</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="西班牙标ç‰? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-belpa-01.htm" target="_blank">BELPA标牌</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="日本华尔å? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-valqua-01.htm" target="_blank">VALQUA华尔å?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="诺弗æ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-novus-01.htm" target="_blank">NOVUS</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泰利" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-TEADIT-01.htm" target="_blank">TEADIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="特力" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-tesnit-01.htm" target="_blank">TESNIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="杜拉巴尔" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-DURABLA-01.htm" target="_blank">DURABLA</a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD><IMG src="mifeng/left02.jpg" width=256 height=5></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="260" height="145" vspace="30" align="top" border="0"> <param name="movie" value="mifeng/P2.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P2.swf" width="260" height="145" vspace="30" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="High"></embed> </object></td> <td width="630" valign="top"> <table width="635" class="pangeng"> <tr> <td height="26" colspan="2"background="mifeng/r01.gif"> <strong> 当前位置åQšäñ”品展½C?img src="mifeng/jt.gif" width="15" height="13"><a href="shebei-1.htm" target="_blank">讑֤‡</a></strong></td> </tr> <tr > <td width="99" height="25"><strong><a href="shebei-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡</a>åQ?/strong></td> <td width="524"><a href="shebei-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•æœ?/a>   <a href="shebei-2.htm" target="_blank">盘环æœ?/a>   <a href="shebei-dianhanji-01.htm" target="_blank">点焊æœ?/a>   <a href="shebei-xihuanji-01.htm" target="_blank">外环铣槽æœ?/a>   <a href="shebei-xihuanji-02.htm" target="_blank">数控铣环倒角两用æœ?/a>   <a href="shebei-daojiaoji-01.htm" target="_blank">内环倒角æœ?/a> <a href="shebei-paoguangji-01.htm" target="_blank">  å†…外环抛光机</a></td> </tr> <tr > <td height="25"> </td> <td><a href="shebei-yibiaoche-01.htm" target="_blank">仪表车床</a>   <a href="shebei-gangdai-01.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡é’¢å¸¦å¼€æ¡æœº</a>   <a href="shebei-gangdai-02.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡é’¢å¸¦æˆåž‹æœ?/a></td> </tr> <tr> <td height="21" colspan="2"> <hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> </table> <table width="637" class="pangeng"> <tr> <td height="168" align="center"><a href="shebei-chanraoji-01.htm"><img src="mifeng/chanrao-300C.jpg" alt="自动¾~ ç»•æœ? width="200" height="166" border="0"></a></td> <td rowspan="2"><strong>自动¾~ ç»•æœ?/strong><br> <a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">自动¾~ ç»•æœ?/a> <strong>ZD-M300</strong> 本机器的设计ž®±æ˜¯ä¸ÞZº†æé«˜è‡ªåŠ¨åŒ–生产能力,¼‹®ä¿¾~ ç»•åž«ç‰‡ç”Ÿäñ”的重复性机械老动操作的简单化和äñ”品质量的½E›_®šæ€§ã€‚它仅仅需要添加钢带和填充材料åQŒå°±å¯ä»¥è‡ªåŠ¨ç”Ÿäñ”出带内环或不带内环(基本型)的缠¾l•åž«ç‰‡ï¼Œå®ƒçš„生äñ”直径åœ?5MMåˆ?00MM之间ã€? 通过人机界面åQŒå¯é¢„先讑֮šåž«ç‰‡çš„生产数量、圈数、尺寸及点焊的点数、角度、焊接功率。在½E‹åºå¾®å¤„理器的控制下åQŒä¼ºæœç”µæœºå¸¦åŠ¨å†…环或垫片模芯åQŒåŒæ—¶ä‹É钢带和装填物¾~ ç»•åQŒåƈ自动完成点焊。自动的òq³é’¢å¸¦æˆåž‹å·¥è‰ºï¼Œæ—¢çœæŽ‰äº†é¢„压成型的工序,又能大大的提高垫片的回弹力,降低垫片的预紧力åQŒæé«˜åž«ç‰‡çš„密封性能ã€? </td> </tr> <tr> <td align="center"><strong> 名称åQ?a href="shebei-chanraoji-01.htm">自动¾~ ç»•æœ?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><strong> 型号åQšZD-M300   </strong></td> <td><strong>讑֤‡å‚æ•°åQ?/strong><a href="shebei-chanraoji-01.htm" target="_blank"><img src="mifeng/arrow_7.gif" alt="自动¾~ ç»•æœ? width="75" height="18" border="0" align="absmiddle"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"> <hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> <tr> <td width="215" height="168" align="center"><a href="shebei-chanraoji-02.htm"><img src="mifeng/chanrao-200s.jpg" alt="ž®åž‹¾~ ç»•æœ? width="200" height="166" border="0"></a></td> <td width="406" rowspan="2"><strong>ž®åž‹¾~ ç»•æœ?/strong><br> <strong><a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">¾~ ç»•æœ?/a>ZD-M200</strong>是一¿Uå°å¼å°åž‹ç¼ ¾l•æœºåQŒå¯ä»¥ç”Ÿäº§åŸºæœ¬åž‹å’Œå¸¦å†…环åQˆéœ€æ”¹è£…åQ‰çš„¾~ ç»•åž«ç‰‡åQŒå®ƒçš„生产直å¾? åœ?8MM-200MM之间。通过可变频率控制的é‹É轮马è¾ùN©±åŠ¨ã€?特别装有不带内环垫片的脱模装¾|®ï¼Œæ— éœ€é‡å¤è£…卸模芯ã€?½Ž€æ˜“可控的外径ž®ºå¯¸æŽ§åˆ¶è£…ç½®åQŒå¯æé«˜åž«ç‰‡çš„生产效率ã€? <p><strong>选择配置åQ?/strong> <br> 1.垫片的规格可选: åQ?.5 3.2 4.5 6.4mm).V型或W型ã€?<br> 2.垫片加工模芯可根据客户需要订制ã€?/p> </td> </tr> <tr> <td align="center"><strong> 名称åQ?a href="shebei-chanraoji-02.htm">ž®åž‹¾~ ç»•æœ?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><strong> 型号åQšZD-M200   </strong></td> <td><strong>讑֤‡å‚æ•°åQ?/strong><a href="shebei-chanraoji-02.htm" target="_blank"><img src="mifeng/arrow_7.gif" alt="ž®åž‹¾~ ç»•æœ? width="75" height="18" border="0" align="absmiddle"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"> <hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> <tr> <td align="center"><a href="shebei-chanraoji-03.htm"><img src="mifeng/chanrao-1200.jpg" alt="中型¾~ ç»•æœ? width="200" height="166" border="0"></a></td> <td rowspan="2"><strong>中型¾~ ç»•æœ?/strong><br> <strong><a href="http://www.pussyx888.com">¾~ ç»•æœ?/a>ZD-M1500</strong>是一¿Uä¸­åž‹ç«‹å¼æœºåQŒå¯ä»¥ç”Ÿäº§å¸¦å†…环或不带内环的¾~ ç»•åž«ç‰‡åQ? 它的生äñ”直径åœ?00MM-1600MM之间。通过可变频率控制的变速马è¾ùN©±åŠ¨ã€?它拥有双ä¸ÕdŠ¨ä¼ åŠ¨è½®ï¼ŒåŒæ—¶é©±åŠ¨¾~ ç»•åž«ç‰‡çš„内外径åQŒä‹É¾~ ç»•éžå¸¸òq³ç¨³ã€? 人性化的设计,½Ž€æ˜“的操作åQŒæ²¡æœ‰ç”Ÿäº§æŠ€èƒ½çš„人员也能操作。简易可控的外径ž®ºå¯¸æŽ§åˆ¶è£…ç½® <br> <p><strong>选择配置åQ?/strong> <br> 1.垫片的规格可选: åQ?.5 3.2 4.5 6.4mm).V型或W型ã€?<br> 2.垫片加工模芯可根据客户需要订制ã€?/p> </td> </tr> <tr> <td align="center"><strong> 名称åQ?a href="shebei-chanraoji-03.htm">中型¾~ ç»•æœ?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><strong> 型号åQšZD-M1500  </strong></td> <td><strong>讑֤‡å‚æ•°åQ?/strong><a href="shebei-chanraoji-03.htm" target="_blank"><img src="mifeng/arrow_7.gif" alt="中型¾~ ç»•æœ? width="75" height="18" border="0" align="absmiddle"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> <tr> <td height="168" align="center"><a href="shebei-chanraoji-04.htm"><img src="mifeng/chanrao-500B1.jpg" alt="半自动缠¾l•æœº" width="200" height="166" border="0"></a></td> <td rowspan="2"><strong>半自动缠¾l•æœº</strong><br> <a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">¾~ ç»•æœ?/a> <strong> ZD-M500</strong>是一¿Uç«‹å¼çš„半自动机器,仅仅需要添加钢带和填充料, ž®±å¯ä»¥è‡ªåŠ¨ç”Ÿäº§å¸¦å†…环或不带内çŽ?基本型)的缠¾l•åž«ç‰‡ï¼Œå®ƒçš„生äñ”直径可以生äñ”åˆ?0MMæˆ?00MM之间ã€? 通过人机界面åQŒè®¾å®šäñ”品的生äñ”数量、圈数及ž®ºå¯¸ã€‚就能确保äñ”品质量的½E›_®šæ€§å’Œæ“ä½œçš„自动化ã€?br> <strong>选择配置åQ?/strong><br> 1 垫片的规格可选:(3.2mm 4.5mm 6.4mm 7.2mm).V型或W型ã€?br> 2 垫片加工模芯可根据客户需要订åˆ?br> 3 随机配ANSI2â€?-10â€?50LB的带内环和不带内环的 模芯åQŒå…¶å®ƒæ¨¡èŠ¯å¯ä»¥åŠ é…?/td> </tr> <tr> <td align="center"><strong>   名称åQ?a href="shebei-chanraoji-04.htm">半自动缠¾l•æœº </a>     </strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><strong>   型号åQšZD-M500        </strong></td> <td><strong>讑֤‡å‚æ•°åQ?/strong><a href="shebei-chanraoji-04.htm" target="_blank"><img src="mifeng/arrow_7.gif" alt="半自动缠¾l•æœº" width="75" height="18" border="0" align="absmiddle"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> <tr> <td height="168" align="center"><a href="shebei-chanraoji-05.htm"><img src="mifeng/chanrao-2500B1.jpg" alt="大型¾~ ç»•æœ? width="200" height="166" border="0"></a></td> <td rowspan="2"><strong>大型¾~ ç»•æœ?/strong><br> <a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">¾~ ç»•æœ?/a> <strong> ZD-M2500</strong>是一¿Uå§å¼çš„大型¾~ ç»•æœºå™¨åQŒå¯ä»¥ç”Ÿäº§å¸¦å†…环或不带内环的¾~ ç»•åž«ç‰‡åQŒå®ƒçš? 生äñ”直径åœ?00MM-2500MMæˆ?200MM之间。通过可变频率控制的é‹É轮马è¾ùN©±åŠ¨ã€?内环或垫片模芯在å¯ÆD½®çš„支撑下åQŒé€šè¿‡ä¸»è½®é©±åŠ¨åœ¨æ°´òq›_·¥ä½œå°ä¸Šæ»‘动,同时ä½? 钢带和装填物¾~ ç»•ã€?焊接ç‚ÒŽ•°é‡å’Œè§’度的位¿U»ï¼Œå¯ä»¥é¢„先讄¡½®åœ¨æŽ§åˆ¶æ•°æ®ä¸­ã€‚焊接功率也可以 自由控制。通过ítæ¿å’ŒæŒ‰¾U½çš„操作åQŒæŽ§åˆ¶çŽ¯çš„旋转åƈ点焊ã€? 不管装填物是矛_¢¨ã€PTFE、非çŸÏx£‰ã€è¿˜æ˜¯å…¶å®ƒææ–™ã€‚只要通过调整½Iºæ°”压力 和压轮位¾|®ï¼Œž®±å¯ä»¥æŽ§åˆ¶åž«ç‰‡çš„紧密度和òqÏx•´åº¦ã€?</td> </tr> <tr> <td align="center"><strong>名称åQ?a href="shebei-chanraoji-05.htm">大型¾~ ç»•æœ?/a></strong></td> </tr> <tr> <td height="21" align="center"><strong>型号åQšZD-M2500  </strong></td> <td><strong>讑֤‡å‚æ•°åQ?/strong><a href="shebei-chanraoji-05.htm" target="_blank"><img src="mifeng/arrow_7.gif" alt="大型¾~ ç»•æœ? width="75" height="18" border="0" align="absmiddle"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"> <hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> <tr> <td height="23" colspan="2" align="center"><span class="STYLE2">本类产品å…?™å?<a href="shebei-1.htm" target="_blank">[1]</a> <a href="shebei-2.htm" target="_blank">[2]</a> <a href="shebei-3.htm" target="_blank">[3]</a> <a href="shebei-4.htm" target="_blank">[4]</a> ˜q”回<a href="mulu.htm"> [产品目录]</a></span></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <TABLE width=895 height="83" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0 class=footer> <TBODY> <TR> <TD width="420" height=7 bgColor=#dfdfdf></TD> <TD width="475" bgColor=#dfdfdf></TD> </TR> <TR> <TD class=footer height=50><img style="PADDING-RIGHT: 20px; FLOAT: left" src="mifeng/logo2.gif" width=155 height=34></TD> <TD align="left" class=footer>CopyrightåQšæ…ˆæºªå¸‚中å¯d密封材料有限公司 公司地址åQšæµ™æ±Ÿçœæ…ˆæºªå¸‚龙山镇襉K—¨å¤–工业区<br> 电话åQ?86-574-63787080åQŒã€€63787840 传真åQ?86-574-63787241 E-mailåQ?a href="mailto:sales@chinaseal.cn">sales@chinaseal.cn</a>åQ? <a href="mailto:mgr@chinaseal.cn">mgr@chinaseal.cn</a> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </div> <a href="http://www.pussyx888.com/">国产精品视频全国免费观看_美国牲交一级特黄大片片_久久五月情香蕉网_国内自产拍自拍a免费毛片</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>