ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 盘根工具套装åQŒç›˜æ ¹å–出器åQŒç›˜æ ¹è£…填工具专业生äº?/title> <META NAME="abstract" content="盘根工具套装"> <META NAME="title" content="盘根装填工具出口"> <META Name="Author" Content="盘根装填工具 ,donde packing"> <meta name="description" content="专业生äñ”盘根工具套装 åQŒç›˜æ ¹å–出器型号åQŒç›˜æ ¹å·¥å…·å¥—装温度,盘根取出器压力,盘根装填工具åQŒç›˜æ ¹å·¥å…·å¥—装材料,盘根装填工具技术,盘根工具套装资讯åQŒæˆ‘们的盘根填料¾l´æŠ¤å·¥å…·æœ‰ï¼š 盘根工具套装åQŒç›˜æ ¹å–出器åQŒç›˜æ šw’¢æ€§å¥—装,盘根切割刀åQŒç®€æ˜“盘根装填工å…øP¼Œé—¸å¼ç›˜æ ¹è£…填工具åQŒæƒ”状填料枪åQŒè¿›å£èÊY填料注入枪等åQŒæ˜¯ç›˜æ ¹å·¥å…·å¥—装刉™€ å•†å’Œå‡ºå£å•†ã€? /> <meta name="keywords" content="盘根工具套装åQŒç›˜æ ¹å–出器 åQŒç›˜æ ¹è£…填工具参æ•? /> <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 { color: #666666; font-weight: bold; } .STYLE3 {font-size: 14px} --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); //--> </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?e9272f48b46274930902738b31ad5b5b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="mifeng/css.css"> <div align="center"> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=155><img src="mifeng/logo.gif" alt="中å¯d密封垫片" width="155" height="71" border="0"></TD> <TD width="566" align="left" style="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 180px; PADDING-TOP: 5px" ><font color="#000000">中å¯d密封 专业‹¹ä½“密封件制造商åQ?BR>             æˆ‘们的优势不仅仅是质量,˜q˜æœ‰æˆ‘们的ä­hæ ?/font></TD> <TD width=177 valign="bottom"><table width="162" height="59" align="right"> <tr> <td colspan="4" align="right"><img src="mifeng/weibo.gif" width="9" height="9"> <a ><span class="STYLE2">客户服务</span>   </a></td> </tr> <tr> <td width="20"><img src="mifeng/huai.jpg" width="18" height="15"></td> <td width="58"><a target="_blank">怀忉|—§ç‰?/a></td> <td width="6">|</td> <td width="69"><a href="English/index.htm" target="_blank"><font color="#CC0000">ENGLISH</font></a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><span class="STYLE3"></span> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=5 height="42" valign="top"><img src="mifeng/menu01.jpg" width="5" height="42"></TD> <TD width=771 align="left" background=mifeng/menu-bg.jpg><TABLE class=menu border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=736> <TBODY> <TR> <TD width="85" height="42" align="center"><a href="index.htm" target="_blank">¾|‘站首页</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封公司½Ž€ä»? href="about-us.htm" target="_blank">公司½Ž€ä»?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封荣誉" href="rongyu.htm" target="_blank">荣誉资质</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="垫片讑֤‡å±•ç¤º" href="shebei.htm" target="_blank">工艺讑֤‡</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封产品展示" href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">产品展示</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封行业讯息" href="xinwen.html" target="_blank">行业资讯</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封最新技æœ? href="mifeng-jian.htm" target="_blank">技术资æ–?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a href="contact-with-us.htm" target="_blank">联系我们</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width=80><a title="密封交流" target="_blank">在线交流</a></TD> <TD width=2 align="left"><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> <TD width=120 height="42" background="mifeng/bj3.jpg"><a href="jingxiaoshang.htm" target="_blank" onMouseOver="MM_swapImage('bj3.jpg',1)" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"><img src="mifeng/bj3.jpg" alt="密封¾lé”€å•? name="Image97" width="120" height="42" border="0" id="Image97"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><img src="mifeng/bj2.jpg" width="895" height="22"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="895" height="230"> <param name="movie" value="mifeng/P1.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P1.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="895" height="230" quality="High"></embed> </object> <table width="895"> <tr> <td width="256" height="1194" valign="top"><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=256 id="table3"> <TBODY> <TR> <TD width="256" height=26 align="left" background=mifeng/xinxi.gif><font face="宋体">  <strong>产品展示</strong> </font></TD> </TR> <TR> <TD height=178 valign="top" class=lr ><table class=pangeng width="250"> <tr> <td style="PADDING-TOP: 6px"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="¾~ ç»•åž«ç‰‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td style="PADDING-TOP: 6px" ><strong><a href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">半金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodian-01.htm" target="_blank">金属¾~ ç»•åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimo-01.htm" target="_blank">矛_¢¨å¤åˆåž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-01.htm" target="_blank">金属齿åŞ¾l„合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-01.htm" target="_blank">金属波é‹É复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-01.htm" target="_blank">金属波纹复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-baofu-01.htm" target="_blank">金属包覆垫片</a></td> </tr> <tr> <td width="19" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="æ³¢é‹É垫片" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td width="219" ><strong><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属垫片</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-02.htm" target="_blank">齿åŞ垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-02.htm" target="_blank">æ³¢é‹É垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-02.htm" target="_blank">波纹垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属环垫</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-ping-01.htm" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="无石‹‚‰åž«ç‰? width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="dianpian-feijinshu-01.html" target="_blank">非金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feijinshu-02.html" target="_blank">四氟¾cÕdž«ç‰?/a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-wushimian-01.htm" target="_blank">100%无石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feishimian-01.htm" target="_blank">非石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimian-01.htm" target="_blank">çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="Š™¡èƒ¶åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-xiangjiao-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-gaowen-01.htm" target="_blank">高温¾lçƒ­åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jueyuan-01.htm" target="_blank">¾lç¼˜åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-daizhuang-01.htm" target="_blank">带状垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td align="left"><a href="dianpian-zhuanyong-01.htm" target="_blank">ç‰ÒŽ®Šä¸“用垫片</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="盘根填料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">盘根¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="矛_¢¨" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">膨胀矛_¢¨ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ptfe-01.htm" target="_blank">四氟盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¼„³çº¤¾l´å¡«æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-tanxianwei-01.htm" target="_blank">¼„³çº¤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="芳纶填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-fanglun-01.htm" target="_blank">芳纶¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-hechengxianwei-01.htm" target="_blank">合成¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-xianwei-01.htm" target="_blank">矿植物纤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-zhuanyong-01.htm" target="_blank">高端专用盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泥状软填æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ruantianliao-01.htm" target="_blank">泥状软填æ–?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-huan-01.htm" target="_blank">各种填料环系åˆ?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="密封材料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">其它密封材料</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="非石‹‚‰ææ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">垫片板材</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•åž«å†…外环" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodiancailiao-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡åŠæˆå“?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根¾~–织¾U? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾~–织材料</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-sifu-1.htm" target="_blank">四氟制品</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="陶瓷" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-taoci-1.htm" target="_blank">陶瓷¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-boli-1.htm" target="_blank">çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŸÏx£‰" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-shimian-1.htm" target="_blank">çŸÏx£‰åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="工具" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割å™? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">垫片切割工具</a></td> </tr> <tr> <td height="17" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根é’? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="密封工具" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-utex-1.htm" target="_blank">国外密封工具</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="垫片生äñ”讑֤‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="shebei-1.htm" target="_blank">密封讑֤‡</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-5.htm" target="_blank">高强垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="齿åŞ垫片讑֤‡" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-7.htm" target="_blank">其它垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~–织æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-8.htm" target="_blank">盘根¾~–织讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="国外密封" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="guowai-1.htm" target="_blank">国外品牌代理</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="克林æ ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-klinger-01.htm" target="_blank">KLINGER</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½æˆˆå°”" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-gore-01.htm" target="_blank">GORE</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="德国菲斯利å¯d" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-frenzelit-01.htm" target="_blank">FRENZELIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½ 卡勒å…? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-garlock-01.htm" target="_blank">GARLOCK</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="西班牙标ç‰? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-belpa-01.htm" target="_blank">BELPA标牌</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="日本华尔å? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-valqua-01.htm" target="_blank">VALQUA华尔å?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="诺弗æ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-novus-01.htm" target="_blank">NOVUS</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泰利" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-TEADIT-01.htm" target="_blank">TEADIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="特力" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-tesnit-01.htm" target="_blank">TESNIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="杜拉巴尔" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-DURABLA-01.htm" target="_blank">DURABLA</a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD><IMG src="mifeng/left02.jpg" width=256 height=5></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="260" height="145" vspace="30" align="top" border="0"> <param name="movie" value="mifeng/P2.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P2.swf" width="260" height="145" vspace="30" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="High"></embed> </object></td> <td width="630" valign="top"><table width="635" class="pangeng"> <tr> <td height="26" colspan="2"background="mifeng/r01.gif"> <strong> 当前位置åQšäñ”品展½C?img src="mifeng/jt.gif" width="15" height="13"><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></strong></td> </tr> <tr > <td width="134" height="25"><strong><a href="gongju-pangen-1.htm" target="_blank">盘根填料¾l´æŠ¤å·¥å…·</a>åQ?/strong></td> <td width="489"><a href="gongju-pangen-01.htm" target="_blank">盘根工具套装</a>   <a href="gongju-pangen-02.htm" target="_blank">盘根取出å™?/a>   <a href="gongju-pangen-011.htm" target="_blank">盘根钢性套è£?nbsp;</a>  <a href="gongju-pangen-031.htm" target="_blank">盘根切割刀</a>   <a href="gongju-pangen-03.htm" target="_blank">½Ž€æ˜“盘根切割器</a>  </td> </tr> <tr > <td height="25"> </td> <td><a href="gongju-pangen-04.htm" target="_blank">闸式盘根切割å™?/a>   <a href="gongju-pangen-05.htm" target="_blank">泥状填料æž?/a>    <a href="gongju-pangen-06.htm" target="_blank">˜q›å£è½¯å¡«æ–™æ³¨å…¥æžª </a>  </td> </tr> <tr> <td height="28" colspan="2"><hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> </table> <table width="639"> <tr> <td width="336" height="252"><img src="mifeng/pangengongju-02.jpg" width="320" height="250" border="0"></td> <td width="291" class="pangeng"> <strong>å?nbsp;     ¿UŽÍ¼šç›˜æ ¹å·¥å…·½Ž±ï¼ˆæ ‡å‡†å¥—)<br> 产品型号åQšZD-PT01</strong></td> </tr> </table> <table width="633"class="pangeng"> <tr> <td height="215"> <br> 中å¯d密封公司出品功能最齐全的盘根工å…øP¼Œæ­£ç¡®é€‰ç”¨ç›˜æ ¹å·¥å…·èƒ½æé«˜å·¥ä½œæ•ˆçŽ‡ï¼ŒèŠ‚省更换盘根的时é—ß_¼Œä»Žè€Œå‡ž®‘停机维护时间。中德公司盘根工具äؓ已äؓ多家国外客户贴牌生äñ”密封工具åQŒåŒæ—¶ç»é”€è¥¿ç­ç‰™FYESA和美国UTEX½{‰å¤šå®¶è‘—名品牌的密封产品工具åQŒä»¥ä¾¿æ›´å¥½åœ°ä¸ºæˆ‘国的电力、石油化工工½E‹äh员服务ã€?br> <br> <strong>盘根工具½Ž±ï¼ˆæ ‡å‡†å¥—)</strong> <br> <strong>ZD-PT01<a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">盘根专用</a>工具½Ž±ï¼ˆæ ‡å‡†å¥—)</strong>采用便携工具½Ž±åŞ式,分大套,中套和小套三¿Uï¼Œæ ‡å‡†å¥—äؓ23ä»Óž¼Œä¸»è¦é…ç½®åQšæŸ”性可装卸式手柄、刚性弯钩、螺¾Ušw’»å¤´ã€å¼¯å¼é’©é’ˆï¼Œ 具体配置见附表ã€?br> 此盘根装填工å…ïL®±æ˜¯â€œæœ€é€‚合您工作的理想工具”,专äؓ快捷有效地清除盘æ ÒŽˆ–盘根填料环而设计,配有不同ž®ºå¯¸æ‰‹æŸ„的选折和可更换的锥å¤ß_¼Œå¯æ»¡­‘³ä¸åŒå¡«æ–™å‡½çš„断面尺寸要求。坚韧,扭力及佳的柔性手柄即使在不易操作的狭ž®ç©ºé—´ä¹Ÿèƒ½åº”用自如。特¿Uåˆé‡‘钢打造的螺旋锥头可轻杄¡š„旋入各种材质的盘根填料中òq¶å¯è½»è€Œæ˜“丑֜°ž®†å¡«æ–™å–出,òq¶æ¸…楚干净åQŒèƒ½å¸®åŠ©æ‚¨æ›´å¥½çš„完成工作åQŒåšåˆ°æ‚¨æ‰€æœŸå¾…的:安全åQŒæ–¹ä¾¿ï¼Œè€ç”¨... <br><br> 具体配置表:<br> <table width="542" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"> <tr align="center"> <td width="51" height="29">¾~–号 </td> <td width="132"> 名称</td> <td width="83">规格</td> <td width="94">性能</td> <td width="94">底端</td> <td width="74">数量åQˆäšgåQ?/td> </tr> <tr align="center"> <td height="24">A1</td> <td> <a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">柔性装卸式手柄</a> </td> <td>320MM</td> <td>柔性拉æ?/td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td>2</td> </tr> <tr align="center"> <td height="25">A2</td> <td> 柔性装卸式手柄 </td> <td>260MM</td> <td>柔性拉æ?/td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td>2</td> </tr> <tr align="center"> <td height="26">A3</td> <td> 柔性装卸式手柄</td> <td>145MM</td> <td>柔性拉æ?/td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td> 2</td> </tr> <tr align="center"> <td height="27">A4</td> <td> 刚性弯é’?</td> <td>Φ8MM</td> <td>刚æ€?/td> <td> ž®–端</td> <td>1</td> </tr> <tr align="center"> <td height="26">A5</td> <td> 刚性弯é’?/td> <td>Φ5MM</td> <td>刚æ€?/td> <td>ž®–端</td> <td> 1</td> </tr> <tr align="center"> <td height="27">A6</td> <td> 刚性弯é’?</td> <td>Φ4MM </td> <td>刚æ€?/td> <td>ž®–端</td> <td>1</td> </tr> <tr align="center"> <td height="29">A7</td> <td> 弯性钩é’?</td> <td>Φ10MM</td> <td>弯式</td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td>3</td> </tr> <tr align="center"> <td height="28">A8</td> <td> 弯性钩é’?</td> <td>Φ8MM</td> <td>弯式</td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td>3</td> </tr> <tr align="center"> <td height="29">A9</td> <td> 弯性钩é’?/td> <td>Φ6MM</td> <td>弯式</td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td> 3</td> </tr> <tr align="center"> <td height="27">A10</td> <td> 螺纹é’Õd¤´ </td> <td>Φ10MM</td> <td>直式 </td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td>1</td> </tr> <tr align="center"> <td height="26">A11</td> <td> 螺纹é’Õd¤´ </td> <td>Φ8MM</td> <td>直式</td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td>1</td> </tr> <tr align="center"> <td height="29">A12</td> <td> 螺纹é’Õd¤´</td> <td>Φ6MM</td> <td>直式</td> <td>灉|´»è£…卸</td> <td> 1</td> </tr> <tr align="center"> <td height="29">A13</td> <td> æ‰Ïx‰‹</td> <td>M6/8</td> <td>实用</td> <td>灉|´»</td> <td> 1</td> </tr> <tr align="center"> <td height="32">A14</td> <td> 防尘工具½Ž?</td> <td>13â€?/td> <td>耐用</td> <td> 耐用</td> <td>1</td> </tr> </table> <br> <strong>各种标准配äšg的用途:</strong><br> â—?可拆協R”¥å¤?----螺旋形锥头适用于大多数盘根<br> â—?可拆協R”¥å¤?----木螺丝åŞ锥头适用于硬质盘æ ?br> â—?刷子-----用于清理填料½Ž?˜q›å£å¤§å¥— )<br> â—?O形环取出å™?----特别的歪拉钩设计åQŒæ•ˆæžœæžä½³ä¸”不会造成损伤。(˜q›å£å¤§å¥—åQ?br> â—?<a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">钢性清理钩</a>------用于清理脆性盘æ ?br> â—?盘根切割刀------锋利的不锈钢刀刃,用于切盘根用。(˜q›å£å¤§å¥—åQ?br> <br> <font color="#FF0000"><strong>促销期间一‹Æ¡æ€?0套以上公司按批发ä»äh ¼ä¾›è´§åQŒå…·ä½“ä­h格咨询营销éƒ?574-63785670<br> <br> </strong></font>â€?strong> 实际应用工况复杂åQ?以上参数仅供参考不作ä“Q何保证性要求。è{载请注明文章来源<a href="http://www.pussyx888.com/" target="_blank">中å¯d密封</a>¾|‘ç«™ã€?/strong></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <TABLE width=895 height="83" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0 class=footer> <TBODY> <TR> <TD width="420" height=7 bgColor=#dfdfdf></TD> <TD width="475" bgColor=#dfdfdf></TD> </TR> <TR> <TD class=footer height=50><img style="PADDING-RIGHT: 20px; FLOAT: left" src="mifeng/logo2.gif" width=155 height=34></TD> <TD align="left">CopyrightåQšæ…ˆæºªå¸‚中å¯d密封材料有限公司 公司地址åQšæµ™æ±Ÿçœæ…ˆæºªå¸‚龙山镇襉K—¨å¤–工业区<br> 电话åQ?86-574-63787080åQŒã€€63787840 传真åQ?86-574-63787241 E-mailåQ?a href="mailto:sales@chinaseal.cn">sales@chinaseal.cn</a>åQ?    <a href="mailto:mgr@chinaseal.cn">mgr@chinaseal.cn</a> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </div> <a href="http://www.pussyx888.com/">国产精品视频全国免费观看_美国牲交一级特黄大片片_久久五月情香蕉网_国内自产拍自拍a免费毛片</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>