ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡åQŒè€æÑaŠ™¡èƒ¶åž«ç‰‡åQŒä¸æ™´æ©¡èƒ¶åž«ç‰‡ç”Ÿäº?/title> <META NAME="abstract" content="Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡"> <META NAME="title" content="丁晴Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡"> <META Name="Author" Content="耐æÑaŠ™¡èƒ¶åž«ç‰‡,DONDE GASKET"> <meta name="description" content="专业刉™€ æ©¡èƒ¶åž«ç‰‡ï¼Œè€æÑaŠ™¡èƒ¶åž«ç‰‡åQŒä¸æ™´æ©¡èƒ¶åž«ç‰‡ï¼ŒŠ™¡èƒ¶åž«ç‰‡æ¸©åº¦åQŒæ©¡èƒ¶åž«æ ‡å‡†åQŒå¸¸ç”¨çš„Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡ææ–™æœ‰å¤©ç„¶æ©¡èƒ¶ã€ä¸æ™´æ©¡èƒ¶ã€æ°¯ä¸æ©¡èƒ¶ã€ä¹™ä¸™æ©¡èƒ¶ã€ç¡…Š™¡èƒ¶ã€æ°ŸŠ™¡èƒ¶½{‰ï¼ŒŠ™¡èƒ¶åž«ç‰‡æœ€åŸºæœ¬åº”用范围最òq¿çš„垫片åQŒå®ƒä»¥èšåˆç‰©åŠ ä»¥¼‹«åŒ–åQŒæ·»åŠ å¡«æ–™ã€é¢œæ–™åŠå„种æ·ÕdŠ å‰‚构成合成橡èƒÓž¼Œå…ähœ‰ç›¸å½“优异的压¾~©æ€§å’Œå›žå¼¹æ€?专业Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡åˆ‰™€ å•†å’Œå‡ºå£å•†ã€?> <meta name="keywords" content="Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡åQŒè€æÑaŠ™¡èƒ¶åž«ç‰‡åQŒä¸æ™´æ©¡èƒ¶åž«ç‰‡æ ‡å‡? > <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 { color: #666666; font-weight: bold; } .STYLE3 {font-size: 14px} --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); //--> </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?e9272f48b46274930902738b31ad5b5b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="mifeng/css.css"> <div align="center"> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=155><img src="mifeng/logo.gif" alt="中å¯d密封垫片" width="155" height="71" border="0"></TD> <TD width="566" align="left" style="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 180px; PADDING-TOP: 5px" ><font color="#000000">中å¯d密封 专业‹¹ä½“密封件制造商åQ?BR>             æˆ‘们的优势不仅仅是质量,˜q˜æœ‰æˆ‘们的ä­hæ ?/font></TD> <TD width=177 valign="bottom"><table width="162" height="59" align="right"> <tr> <td colspan="4" align="right"><img src="mifeng/weibo.gif" width="9" height="9"> <a ><span class="STYLE2">客户服务</span>   </a></td> </tr> <tr> <td width="20"><img src="mifeng/huai.jpg" width="18" height="15"></td> <td width="58"><a target="_blank">怀忉|—§ç‰?/a></td> <td width="6">|</td> <td width="69"><a href="English/index.htm" target="_blank"><font color="#CC0000">ENGLISH</font></a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><span class="STYLE3"></span> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=5 height="42" valign="top"><img src="mifeng/menu01.jpg" width="5" height="42"></TD> <TD width=771 align="left" background=mifeng/menu-bg.jpg><TABLE class=menu border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=736> <TBODY> <TR> <TD width="85" height="42" align="center"><a href="index.htm" target="_blank">¾|‘站首页</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封公司½Ž€ä»? href="about-us.htm" target="_blank">公司½Ž€ä»?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封荣誉" href="rongyu.htm" target="_blank">荣誉资质</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="垫片讑֤‡å±•ç¤º" href="shebei.htm" target="_blank">工艺讑֤‡</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封产品展示" href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">产品展示</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封行业讯息" href="xinwen.html" target="_blank">行业资讯</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封最新技æœ? href="mifeng-jian.htm" target="_blank">技术资æ–?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a href="contact-with-us.htm" target="_blank">联系我们</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width=80><a title="密封交流" target="_blank">在线交流</a></TD> <TD width=2 align="left"><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> <TD width=120 height="42" background="mifeng/bj3.jpg"><a href="jingxiaoshang.htm" target="_blank" onMouseOver="MM_swapImage('bj3.jpg',1)" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"><img src="mifeng/bj3.jpg" alt="密封¾lé”€å•? name="Image97" width="120" height="42" border="0" id="Image97"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><img src="mifeng/bj2.jpg" width="895" height="22"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="895" height="230"> <param name="movie" value="mifeng/P1.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P1.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="895" height="230" quality="High"></embed> </object> <table width="895"> <tr> <td width="256" height="2152" valign="top"><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=256 id="table3"> <TBODY> <TR> <TD width="256" height=26 align="left" background=mifeng/xinxi.gif><font face="宋体">  <strong>产品展示</strong> </font></TD> </TR> <TR> <TD height=178 valign="top" class=lr ><table class=pangeng width="250"> <tr> <td style="PADDING-TOP: 6px"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="¾~ ç»•åž«ç‰‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td style="PADDING-TOP: 6px" ><strong><a href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">半金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodian-01.htm" target="_blank">金属¾~ ç»•åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimo-01.htm" target="_blank">矛_¢¨å¤åˆåž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-01.htm" target="_blank">金属齿åŞ¾l„合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-01.htm" target="_blank">金属波é‹É复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-01.htm" target="_blank">金属波纹复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-baofu-01.htm" target="_blank">金属包覆垫片</a></td> </tr> <tr> <td width="19" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="æ³¢é‹É垫片" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td width="219" ><strong><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属垫片</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-02.htm" target="_blank">齿åŞ垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-02.htm" target="_blank">æ³¢é‹É垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-02.htm" target="_blank">波纹垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属环垫</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-ping-01.htm" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="无石‹‚‰åž«ç‰? width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="dianpian-feijinshu-01.html" target="_blank">非金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feijinshu-02.html" target="_blank">四氟¾cÕdž«ç‰?/a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-wushimian-01.htm" target="_blank">100%无石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feishimian-01.htm" target="_blank">非石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimian-01.htm" target="_blank">çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="Š™¡èƒ¶åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-xiangjiao-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-gaowen-01.htm" target="_blank">高温¾lçƒ­åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jueyuan-01.htm" target="_blank">¾lç¼˜åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-daizhuang-01.htm" target="_blank">带状垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td align="left"><a href="dianpian-zhuanyong-01.htm" target="_blank">ç‰ÒŽ®Šä¸“用垫片</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="盘根填料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">盘根¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="矛_¢¨" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">膨胀矛_¢¨ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ptfe-01.htm" target="_blank">四氟盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¼„³çº¤¾l´å¡«æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-tanxianwei-01.htm" target="_blank">¼„³çº¤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="芳纶填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-fanglun-01.htm" target="_blank">芳纶¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-hechengxianwei-01.htm" target="_blank">合成¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-xianwei-01.htm" target="_blank">矿植物纤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-zhuanyong-01.htm" target="_blank">高端专用盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泥状软填æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ruantianliao-01.htm" target="_blank">泥状软填æ–?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-huan-01.htm" target="_blank">各种填料环系åˆ?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="密封材料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">其它密封材料</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="非石‹‚‰ææ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">垫片板材</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•åž«å†…外环" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodiancailiao-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡åŠæˆå“?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根¾~–织¾U? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾~–织材料</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-sifu-1.htm" target="_blank">四氟制品</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="陶瓷" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-taoci-1.htm" target="_blank">陶瓷¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-boli-1.htm" target="_blank">çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŸÏx£‰" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-shimian-1.htm" target="_blank">çŸÏx£‰åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="工具" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割å™? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">垫片切割工具</a></td> </tr> <tr> <td height="17" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根é’? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="密封工具" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-utex-1.htm" target="_blank">国外密封工具</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="垫片生äñ”讑֤‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="shebei-1.htm" target="_blank">密封讑֤‡</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-5.htm" target="_blank">高强垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="齿åŞ垫片讑֤‡" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-7.htm" target="_blank">其它垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~–织æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-8.htm" target="_blank">盘根¾~–织讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="国外密封" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="guowai-1.htm" target="_blank">国外品牌代理</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="克林æ ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-klinger-01.htm" target="_blank">KLINGER</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½æˆˆå°”" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-gore-01.htm" target="_blank">GORE</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="德国菲斯利å¯d" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-frenzelit-01.htm" target="_blank">FRENZELIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½ 卡勒å…? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-garlock-01.htm" target="_blank">GARLOCK</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="西班牙标ç‰? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-belpa-01.htm" target="_blank">BELPA标牌</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="日本华尔å? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-valqua-01.htm" target="_blank">VALQUA华尔å?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="诺弗æ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-novus-01.htm" target="_blank">NOVUS</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泰利" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-TEADIT-01.htm" target="_blank">TEADIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="特力" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-tesnit-01.htm" target="_blank">TESNIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="杜拉巴尔" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-DURABLA-01.htm" target="_blank">DURABLA</a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD><IMG src="mifeng/left02.jpg" width=256 height=5></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="260" height="145" vspace="30" align="top" border="0"> <param name="movie" value="mifeng/P2.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P2.swf" width="260" height="145" vspace="30" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="High"></embed> </object></td> <td width="630" valign="top"><table width="635" class="pangeng"> <tr> <td height="26" colspan="2"background="mifeng/r01.gif"> <strong> 当前位置åQšäñ”品展½C?img src="mifeng/jt.gif" width="15" height="13"><a href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">垫片¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr > <td width="96" height="22"><strong><a href="dianpian-feijinshu-01.html" target="_blank">非金属åã^垫片</a>åQ?/strong></td> <td width="527"><a href="dianpian-wushimian-01.htm" target="_blank">100%无石‹‚‰åž«ç‰?/a>   <a href="dianpian-feishimian-01.htm" target="_blank">非石‹‚‰åž«ç‰?/a>   <a href="dianpian-shimian-01.htm" target="_blank">çŸÏx£‰åž«ç‰‡</a>   <a href="dianpian-shimo-02.htm" target="_blank">膨胀矛_¢¨åž«ç‰‡</a>   <a href="dianpian-sifu-01.htm" target="_blank">四氟垫片</a>   <a href="dianpian-sifu-02.htm" target="_blank">四氟夹包垫片</a> </td> </tr> <tr> <td height="22"> </td> <td><a href="dianpian-sifu-03.htm" target="_blank">¼‹¬è´¨è†¨ä½“四氟垫片</a>   <a href="dianpian-sifu-04.htm" target="_blank">膨胀四氟垫片</a>   <a href="dianpian-sifu-05.htm" target="_blank">æ”ÒŽ€§å››æ°Ÿåž«ç‰?/a>   <a href="dianpian-xiangjiao-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a>   <a href="dianpian-taoci-01.htm" target="_blank">陶瓷¾U¤ç»´åž«ç‰‡</a>   <a href="dianpian-boli-01.htm" target="_blank">çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="22"> </td> <td height="17"><a href="dianpian-yunmu-01.htm" target="_blank">云母垫片</a>   <a href="dianpian-jueyuan-01.htm" target="_blank">¾lç¼˜åž«ç‰‡</a>   <a href="dianpian-gaowen-01.htm" target="_blank">高温¾lçƒ­åž«ç‰‡</a>   <a href="dianpian-ruanmu-01.htm" target="_blank">软木Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a>   <a href="dianpian-maozhan-01.htm" target="_blank">毛毡垫片</a>   <a href="dianpian-Oxingquan-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶O形圈</a></td> </tr> <tr> <td height="21" colspan="2"><hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> </table> <table width="635"> <tr> <td width="364" align="center"><img src="mifeng/xiangjiao.jpg" alt="Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡" width="342" height="250"></td> <td width="259" class="pangeng"><strong>å?nbsp;     ¿UŽÍ¼š <a href="dianpian-bochi-01.htm">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a><br> 产品型号åQ?ZD-G2040<br> <br> </strong></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <table width="633"class="pangeng"> <tr> <td height="826"><strong>Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</strong><br> ZD-G2040<a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a>最基本应用范围最òq¿çš„垫片åQŒå®ƒä»¥èšåˆç‰©åŠ ä»¥¼‹«åŒ–åQŒæ·»åŠ å¡«æ–™ã€é¢œæ–™åŠå„种æ·ÕdŠ å‰‚构成合成橡èƒÓž¼Œå…ähœ‰ç›¸å½“优异的压¾~©æ€§å’Œå›žå¼¹æ€§ï¼Œåªéœ€è¦å¾ˆåº•çš„预紧力就能在低温低压的工况下发挥有效的密ž®ä½œç”¨ï¼Œæ˜“拆装åƈ对不òqÏx•´çš„密ž®é¢ä¹Ÿå¯è¾‘Öˆ°è‰¯å¥½çš„密ž®æ•ˆæžœï¼Œç”׃ºŽŠ™¡èƒ¶å…ähœ‰ä¼˜ç§€çš„扩展性和抗渗透性,对于抉|Š—气体及流体的通过形成非常有效的密ž®ã€‚常用的Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡ææ–™æœ‰å¤©ç„¶æ©¡èƒ¶ã€ä¸æ™´æ©¡èƒ¶ã€æ°¯ä¸æ©¡èƒ¶ã€ä¹™ä¸™æ©¡èƒ¶ã€ç¡…Š™¡èƒ¶ã€æ°ŸŠ™¡èƒ¶½{‰ã€?br> <br> <strong>Š™¡èƒ¶<a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">垫片性能</a>特点åQ?/strong><br> <strong><font color="#333333">天然Š™¡èƒ¶åQˆNRåQ?/font></strong><br> ¼‹«åŒ–后的天然Š™¡èƒ¶å¼ÒŽ€§é«˜ã€æœºæ¢°å¼ºåº¦å¤§ã€è€å¼¯æ›ŒÓ€è€æ’•è£‚、耐冲å‡Õd¯¹¼„±å’Œ½E€é…¸æœ‰è¾ƒå¥½çš„耐蚀性,不耐非极性溶剂,耐æÑa性较差在氧和臭氧作用下易老化ã€?br> <strong><font color="#333333">丁晴Š™¡èƒ¶åQˆNBRåQ?/font></strong><br> å…ähœ‰ä¼˜å¼‚的耐æÑa性能åQŒåœ¨çŽ°æœ‰çš„橡胶中其耐æÑa性仅‹Æ¡äºŽèšç¡«Š™¡èƒ¶ã€èšä¸™çƒ¯é…”R…¯Š™¡èƒ¶åŠæ°ŸŠ™¡èƒ¶åQŒå®ƒ˜q˜å…·æœ‰ä½œä¸ºå¯†ž®ææ–™æ‰€éœ€è¦çš„机械强度和耐磨性能åQŒè¢«òq¿æ³›åœ°åº”用于各种动静密封中。丁晴橡胶和聚氯乙烯òq¶ç”¨å¯ä»¥˜q›ä¸€æ­¥æé«˜å®ƒçš„耐臭氧性、耐磨性、阻燃性。与三元乙丙Š™¡èƒ¶òq¶ç”¨ä¹Ÿå¯æé«˜å®ƒçš„耐臭氧性和低温弯曲性。丁晴橡胶的耐æÑa性及低温性与丙烯腈含量有很大的关¾p…R€?br> <font color="#333333"><strong>氯丁Š™¡èƒ¶åQˆCRåQ?/strong></font><br> 氯丁Š™¡èƒ¶æ˜¯ä¸€¿Uæžæ€§ä»…‹Æ¡äºŽä¸è…ˆŠ™¡èƒ¶çš„自补强型弹性体åQŒç‰©ç†æœºæ¢°æ€§èƒ½¾cÖM¼¼å¤©ç„¶Š™¡èƒ¶åQŒè€è€åŒ–、耐化学腐蚀性优于天然胶åQŒæ˜¯é€šç”¨Š™¡èƒ¶ä¸­æœ€å¥½çš„一¿Uã€‚耐æÑa性次于天然橡胶尔优于其它通用Š™¡èƒ¶ã€‚耐无机酸及碱的腐蚀åQŒä¸”是难燃性橡胶ã€?br> <strong><font color="#333333">乙丙Š™¡èƒ¶åQˆEPDM)</font></strong><br> 乙烯与丙烯的å…Þpšç‰©ï¼Œè€è‡­æ°§ã€è€è€åŒ–耐候性能优异åQŒç”µ¾lç¼˜è€ç”µæ™•æ€§èƒ½½Hå‡ºåQŒç‰¹åˆ«åœ¨é«˜åŽ‹æ°´è’¸æ°”有优良的耐蚀性,因此可作为高压水蒸气装置的垫片,乙丙Š™¡èƒ¶å¯¹å„¿Uæžæ€§åŒ–学药品、乙醇、酮酯以及酸¼„±ã€ç£·é…”R…¯å·¥ä½œæ²¹ä¹Ÿæœ‰è¾ƒå¥½çš„½E›_®šæ€§ã€‚且性对ä»äh ¼ä¾¿å®œã€?br> <strong><font color="#333333">¼‹…æ©¡èƒÓž¼ˆSI)</font></strong><br> ¼‹…橡胶的使用温度范围宽(-100~+350℃)åQŒè€æ°§ã€è‡­æ°§è€åŒ–、光老化及气候老化性能优异åQŒç”µ¾lç¼˜æ€§å¥½åQŒé€æ°”性高åQŒç”Ÿç†æƒ°æ€§å’Œé˜²éœ‰æ€§èƒ½½Hå‡ºåQŒç‰¹¿Uç¡…Š™¡èƒ¶˜q˜å…·æœ‰è€æÑa、耐辐ž®„、耐燃烧性能。硅Š™¡èƒ¶ä¸èƒö之处是强度低åQŒè€é…¸¼„±æ€§å·®åQŒä¸”ä»äh ¼é«˜ã€?br> <font color="#333333"><strong><a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">氟橡èƒ?/a>åQˆFPMåQ?/strong></font><br> 氟橡胶耐æÑa及耐高温性能优良åQŒå¯ä¸Žç¡…Š™¡èƒ¶åª²ç¾ŽåQŒå®ƒçš„最大特ç‚ÒŽ˜¯é«˜åº¦è€è…èš€æ€§ï¼Œå®ƒå¯¹æœ‰æœºæ¶²ä½“åQˆå¦‚各种油类、燃料、溶剂、液压流体)、高‹¹“度˜q‡æ°§åŒ–氢及其它强氧化剂的½E›_®šæ€§ä¼˜äºŽå…¶å®ƒæ©¡èƒ¶ã€‚国产氟Š™¡èƒ¶åˆ†ä¸¤¾c»ï¼Œå?3型和26型氟Š™¡èƒ¶ã€?3型氟Š™¡èƒ¶è€å¼ºæ°§åŒ–性酸æ¯?6型好åQŒä½†è€èŠ³é¦™æ—æº¶å‰‚、含氯有机溶剂、燃料æÑa、液压æÑa、脂¾cÀL¶¦æ»‘æÑa及沸水等è¾?6型差ã€?br> <strong>Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡ä½¿ç”¨è¡Œä¸šåQ?/strong>化工、石化、炼沏V€æ°¯¼„±ã€åˆ¶é…¸ã€ç£·è‚¥ã€åˆ¶è¯ã€å†œè¯ã€åŒ–¾U¤ã€æŸ“化、焦化、煤气、有机合成、食品、饮料等生äñ”加工部门ã€?br> <br> <strong>使用讑֤‡åQ?/strong> ½Ž¡é“、阀门、æ܇、压力容器、热交换器、冷凝器、发甉|œºã€ç©ºæ°”压¾~©æœº˜qžæŽ¥å¤„的密封部位<br> <br> <strong>常用Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡çš„应用环å¢? </strong><br><br> <table width="622" height="366" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"> <tr> <td width="100" height="42" align="center"> 材质 <br></td> <td width="70" align="center">材质代号</td> <td width="70" align="center">¼‹¬åº¦</td> <td width="100" align="center">使用温度范围</td> <td width="422" align="center">应用场合</td> </tr> <tr> <td height="32" align="center">天然Š™¡èƒ¶</td> <td align="center">NR</td> <td align="center">65</td> <td align="center">-70~120â„?/td> <td align="center"> 无机盐类、æ°}水、弱酸和¼„Þq­‰ </td> </tr> <tr> <td height="35" align="center">氯丁Š™¡èƒ¶</td> <td align="center">CR </td> <td align="center">70</td> <td align="center">-40~ 120â„?/td> <td align="center">盐水、普通制冷剂、二氧化¼„Ÿë€éžæ°§åŒ–性稀酸、碱½{‰ã€?</td> </tr> <tr> <td height="33" align="center">丁腈Š™¡èƒ¶</td> <td align="center">NBR</td> <td align="center">80 </td> <td align="center">-59~120â„?/td> <td align="center"> 水压沏V€å·²äºŒé†‡å’Œæ°´æ„Ÿå…‰ä¹›_‰‚中的沏V€æ— æœºåŠåŠ¨æ¤ç‰©æÑa、热水、燃料、石沏V€ç¨€é…¸ã€ç¢±å’Œä½Žæ¸©ç›æº¶æ¶²ã€çŸ½æ°§çƒ·æ²¹åŠæ¶¦æ»‘è„‚ã€? </td> </tr> <tr> <td height="38" align="center">丁基Š™¡èƒ¶</td> <td align="center">IIR</td> <td align="center">80 </td> <td align="center">-59~120â„?/td> <td align="center"> 热水、润滑脂、酸、碱溶液、电极溶剂、臭氧等ã€?</td> </tr> <tr> <td align="center">氟橡èƒ?/td> <td align="center">FPM</td> <td align="center">75</td> <td align="center">-20~200â„?/td> <td align="center"> 热æÑa、芳香溶剂、化学品、植物æÑa及润滑脂、天然气、燃料(含醇åQ‰ã€è‡­æ°§ã€è’¸æ±½ã€çƒ­æ°´ã€ç©ºæ°”、稀酸等ã€? </td> </tr> <tr> <td height="51" align="center">三元乙丙Š™¡èƒ¶</td> <td align="center">EPDM</td> <td align="center">80</td> <td align="center">-57~150â„?/td> <td align="center"> 水、酒¾_¾ã€å·²äºŒé†‡ã€é…®ã€çŸ½æ°§çƒ·æ²¹åŠæ¶¦æ»‘脂、弱酸等ã€?</td> </tr> <tr> <td align="center">丁苯Š™¡èƒ¶</td> <td align="center">SBR</td> <td align="center">80</td> <td align="center">-40~100â„?/td> <td align="center"> 热水、氧气、水、机械æÑa、动植物沏V€é˜²ç«æ°´åŽ‹æµä½“、稀释盐溶液、臭氧等ã€?</td> </tr> <tr> <td height="53" align="center">¼‹…æ©¡èƒ?/td> <td align="center">SI </td> <td align="center">70</td> <td align="center">-55~200â„?/td> <td align="center">热空气、氧气、水、机械及变速器的æÑa、动植物油及润滑脂、不含石油的刹èžR沏V€é˜²ç«æ°´åŽ‹æµä½“、稀释盐溶液、臭氧等ã€? </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="25"> <strong>常用Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡ç‰©ç†æœºæ¢°æ€§èƒ½åQ?/strong></td> </tr> <tr> <td height="285"> <table width="622" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"> <tr> <td width="118" height="49" align="center">™å¹ç›®</td> <td width="59" align="center">天然Š™¡èƒ¶<br> åQˆNRåQ?/td> <td width="71" align="center">丁苯Š™¡èƒ¶<br> åQˆSBRåQ?/td> <td width="71" align="center">丁腈Š™¡èƒ¶<br> åQˆNBR)</td> <td width="71" align="center">氯丁Š™¡èƒ¶<br> åQˆCRåQ?</td> <td width="71" align="center">乙丙Š™¡èƒ¶<br> åQˆEPR)</td> <td width="71" align="center">¼‹…æ©¡èƒ?br> åQˆSIåQ?</td> <td width="72" align="center">氟橡èƒ?br> (FPM)</td> </tr> <tr> <td height="37">抗张强度åQˆMPaåQ?/td> <td align="center">25-35</td> <td align="center">15-20</td> <td align="center">15-30</td> <td align="center">25-27</td> <td align="center">15-25</td> <td align="center">4-10</td> <td align="center">20-20</td> </tr> <tr> <td height="37">伔R•¿çŽ‡ï¼ˆ%åQ?/td> <td align="center">650-900</td> <td align="center">500-800</td> <td align="center">300-800</td> <td align="center">800-1000</td> <td align="center">400-800</td> <td align="center">50-500</td> <td align="center">100-500</td> </tr> <tr> <td height="37">最高ä‹É用温度(℃)</td> <td align="center">120</td> <td align="center">120</td> <td align="center">170</td> <td align="center">150</td> <td align="center">150</td> <td align="center">315</td> <td align="center">315</td> </tr> <tr> <td height="37">常用温度上限åQˆâ„ƒåQ?/td> <td align="center">70-80</td> <td align="center">80-100</td> <td align="center">120</td> <td align="center">120</td> <td align="center">150</td> <td align="center">200</td> <td align="center">200</td> </tr> <tr> <td height="37">脆性温度(℃)</td> <td align="center">-50~-70</td> <td align="center">-30--60</td> <td align="center">-10--20</td> <td align="center">-35--42</td> <td align="center">-40--60</td> <td align="center">-70--120</td> <td align="center">-10--50</td> </tr> <tr> <td height="37">耐冲å‡ÀL€§èƒ½</td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">å?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">劣~å?/td> <td align="center">劣~å?/td> </tr> <tr> <td height="37">耐水æ€?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">抗蒸汽æ€?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">耐光æ€?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">耐老化</td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">可~è‰?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">耐氧老化</td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">劣~å?/td> <td align="center">å?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">耐臭氧老化</td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">耐燃æ€?/td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">劣~å?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">可~è‰?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">着色稳定æ€?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">-</td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">ä¼?/td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td height="37">气密æ€?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">良~ä¼?/td> <td align="center">å?/td> <td align="center">ä¼?/td> </tr> <tr> <td height="37">耐辐ž®?/td> <td align="center">可~è‰?/td> <td align="center">è‰?/td> <td align="center">可~è‰?/td> <td align="center">可~è‰?/td> <td align="center">åŠ?/td> <td align="center">可~è‰?/td> <td align="center">可~è‰?/td> </tr> </table> â€?strong>客户æ ÒŽ®ä¸åŒä½¿ç”¨å·¥å†µæ¡äšg选择不同的橡胶垫片材料,有特ŒDŠå·¥çŸ¿çš„可要求ã€?/strong></td> </tr> <tr> <td height="160"> <p><strong>Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡æŠ€æœ¯æ ‡å‡?</strong><br> 可提供ä“Q何标准和非标准的ž®ºå¯¸åQŒåŒ…括ASMEåQŒDINåQŒJISåQŒGB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状åQŒåƈ可根据需要提供加½{‹æ¡åž‹æ©¡èƒ¶åž«ç‰‡ã€?br> <strong>国内相关标准åQ?/strong><br> GB/T 9126-2008|½Ž¡æ³•å…°ç”¨éžé‡‘属åã^垫片 ž®ºå¯¸<br> GB/T 17727-08|船用法兰用非金属垫片 ž®ºå¯¸<br> HG/T 20627-2009|钢制½Ž¡æ³•å…°ç”¨éžé‡‘属åã^垫片åQˆClass¾pÕdˆ—åQ?br> HG/T 20606-2009|钢制½Ž¡æ³•å…°ç”¨éžé‡‘属åã^垫片åQˆPN¾pÕdˆ—åQ?<br> HG/T 2700-1995|Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡å¯†å°æ€§çš„试验æ–ÒŽ³•<br> GB/T 5574-2008|工业用橡胶板 <strong><br> </strong>HG/T 4070-2008|¼‹…橡胶板<br> GB/T 22209-2008|船用垫片用非çŸÏx£‰¾U¤ç»´å¢žå¼ºŠ™¡èƒ¶æ?<br> <br> â€?strong> 实际应用工况复杂åQ?以上参数仅供参考不作ä“Q何保证性要求。è{载请注明文章来源<a href="http://www.pussyx888.com/" target="_blank">中å¯d密封</a>¾|‘ç«™ã€?/strong></p></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <TABLE width=895 height="83" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0 class=footer> <TBODY> <TR> <TD width="420" height=7 bgColor=#dfdfdf></TD> <TD width="475" bgColor=#dfdfdf></TD> </TR> <TR> <TD class=footer height=50><img style="PADDING-RIGHT: 20px; FLOAT: left" src="mifeng/logo2.gif" width=155 height=34></TD> <TD align="left">CopyrightåQšæ…ˆæºªå¸‚中å¯d密封材料有限公司 公司地址åQšæµ™æ±Ÿçœæ…ˆæºªå¸‚龙山镇襉K—¨å¤–工业区<br> 电话åQ?86-574-63787080åQŒã€€63787840 传真åQ?86-574-63787241 E-mailåQ?a href="mailto:sales@chinaseal.cn">sales@chinaseal.cn</a>åQ?    <a href="mailto:mgr@chinaseal.cn">mgr@chinaseal.cn</a> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </div> <a href="http://www.pussyx888.com/">国产精品视频全国免费观看_美国牲交一级特黄大片片_久久五月情香蕉网_国内自产拍自拍a免费毛片</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>