ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 金属òq›_ž«ç‰‡ï¼Œç´«é“œåž«ç‰‡åQŒé“åž«ç‰‡-不锈钢垫åœ?/title> <META NAME="abstract" content="紫铜垫片"> <META NAME="title" content="不锈钢垫ç‰?> <META Name="Author" Content="铝垫ç‰?DONDE GASKET"> <meta name="description" content="专业生äñ”各种高品质金属åã^垫片¾pÕdˆ—åQšç‚÷铜垫片,铝垫片,不锈钢垫片,304垫片åQ?16垫片åQŒé“åž«åœˆåž«ï¼Œä¸€¿Uå®žä½“金属垫片,用金属薄板冲压或车削而成åQ? 。多数情况下会被推荐用金属é‹É形组合垫或金属æ‡L齿复合垫片替代ä‹É用以辑ֈ°æ›´å¥½çš„密ž®æ€§èƒ½ã€‚慈溪高品质金属垫片生äñ”" > <meta name="keywords" content="紫铜垫片åQŒé‡‘属垫片,铝垫ç‰?> <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 { color: #666666; font-weight: bold; } .STYLE3 {font-size: 14px} --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); //--> </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?e9272f48b46274930902738b31ad5b5b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="mifeng/css.css"> <div align="center"> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=155><img src="mifeng/logo.gif" alt="中å¯d密封垫片" width="155" height="71" border="0"></TD> <TD width="566" align="left" style="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 180px; PADDING-TOP: 5px" ><font color="#000000">中å¯d密封 专业‹¹ä½“密封件制造商åQ?BR>             æˆ‘们的优势不仅仅是质量,˜q˜æœ‰æˆ‘们的ä­hæ ?/font></TD> <TD width=177 valign="bottom"><table width="162" height="59" align="right"> <tr> <td colspan="4" align="right"><img src="mifeng/weibo.gif" width="9" height="9"> <a ><span class="STYLE2">客户服务</span>   </a></td> </tr> <tr> <td width="20"><img src="mifeng/huai.jpg" width="18" height="15"></td> <td width="58"><a target="_blank">怀忉|—§ç‰?/a></td> <td width="6">|</td> <td width="69"><a href="English/index.htm" target="_blank"><font color="#CC0000">ENGLISH</font></a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><span class="STYLE3"></span> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=5 height="42" valign="top"><img src="mifeng/menu01.jpg" width="5" height="42"></TD> <TD width=771 align="left" background=mifeng/menu-bg.jpg><TABLE class=menu border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=736> <TBODY> <TR> <TD width="85" height="42" align="center"><a href="index.htm" target="_blank">¾|‘站首页</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封公司½Ž€ä»? href="about-us.htm" target="_blank">公司½Ž€ä»?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封荣誉" href="rongyu.htm" target="_blank">荣誉资质</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="垫片讑֤‡å±•ç¤º" href="shebei.htm" target="_blank">工艺讑֤‡</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封产品展示" href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">产品展示</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封行业讯息" href="xinwen.html" target="_blank">行业资讯</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封最新技æœ? href="mifeng-jian.htm" target="_blank">技术资æ–?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a href="contact-with-us.htm" target="_blank">联系我们</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width=80><a title="密封交流" target="_blank">在线交流</a></TD> <TD width=2 align="left"><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> <TD width=120 height="42" background="mifeng/bj3.jpg"><a href="jingxiaoshang.htm" target="_blank" onMouseOver="MM_swapImage('bj3.jpg',1)" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"><img src="mifeng/bj3.jpg" alt="密封¾lé”€å•? name="Image97" width="120" height="42" border="0" id="Image97"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><img src="mifeng/bj2.jpg" width="895" height="22"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="895" height="230"> <param name="movie" value="mifeng/P1.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P1.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="895" height="230" quality="High"></embed> </object> <table width="895"> <tr> <td width="256" height="1102" valign="top"><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=256 id="table3"> <TBODY> <TR> <TD width="256" height=26 align="left" background=mifeng/xinxi.gif><font face="宋体">  <strong>产品展示</strong> </font></TD> </TR> <TR> <TD height=178 valign="top" class=lr ><table class=pangeng width="250"> <tr> <td style="PADDING-TOP: 6px"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="¾~ ç»•åž«ç‰‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td style="PADDING-TOP: 6px" ><strong><a href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">半金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodian-01.htm" target="_blank">金属¾~ ç»•åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimo-01.htm" target="_blank">矛_¢¨å¤åˆåž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-01.htm" target="_blank">金属齿åŞ¾l„合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-01.htm" target="_blank">金属波é‹É复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-01.htm" target="_blank">金属波纹复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-baofu-01.htm" target="_blank">金属包覆垫片</a></td> </tr> <tr> <td width="19" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="æ³¢é‹É垫片" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td width="219" ><strong><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属垫片</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-02.htm" target="_blank">齿åŞ垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-02.htm" target="_blank">æ³¢é‹É垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-02.htm" target="_blank">波纹垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属环垫</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-ping-01.htm" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="无石‹‚‰åž«ç‰? width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="dianpian-feijinshu-01.html" target="_blank">非金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feijinshu-02.html" target="_blank">四氟¾cÕdž«ç‰?/a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-wushimian-01.htm" target="_blank">100%无石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feishimian-01.htm" target="_blank">非石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimian-01.htm" target="_blank">çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="Š™¡èƒ¶åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-xiangjiao-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-gaowen-01.htm" target="_blank">高温¾lçƒ­åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jueyuan-01.htm" target="_blank">¾lç¼˜åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-daizhuang-01.htm" target="_blank">带状垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td align="left"><a href="dianpian-zhuanyong-01.htm" target="_blank">ç‰ÒŽ®Šä¸“用垫片</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="盘根填料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">盘根¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="矛_¢¨" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">膨胀矛_¢¨ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ptfe-01.htm" target="_blank">四氟盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¼„³çº¤¾l´å¡«æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-tanxianwei-01.htm" target="_blank">¼„³çº¤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="芳纶填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-fanglun-01.htm" target="_blank">芳纶¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-hechengxianwei-01.htm" target="_blank">合成¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-xianwei-01.htm" target="_blank">矿植物纤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-zhuanyong-01.htm" target="_blank">高端专用盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泥状软填æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ruantianliao-01.htm" target="_blank">泥状软填æ–?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-huan-01.htm" target="_blank">各种填料环系åˆ?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="密封材料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">其它密封材料</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="非石‹‚‰ææ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">垫片板材</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•åž«å†…外环" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodiancailiao-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡åŠæˆå“?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根¾~–织¾U? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾~–织材料</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-sifu-1.htm" target="_blank">四氟制品</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="陶瓷" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-taoci-1.htm" target="_blank">陶瓷¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-boli-1.htm" target="_blank">çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŸÏx£‰" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-shimian-1.htm" target="_blank">çŸÏx£‰åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="工具" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割å™? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">垫片切割工具</a></td> </tr> <tr> <td height="17" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根é’? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="密封工具" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-utex-1.htm" target="_blank">国外密封工具</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="垫片生äñ”讑֤‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="shebei-1.htm" target="_blank">密封讑֤‡</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-5.htm" target="_blank">高强垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="齿åŞ垫片讑֤‡" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-7.htm" target="_blank">其它垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~–织æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-8.htm" target="_blank">盘根¾~–织讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="国外密封" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="guowai-1.htm" target="_blank">国外品牌代理</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="克林æ ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-klinger-01.htm" target="_blank">KLINGER</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½æˆˆå°”" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-gore-01.htm" target="_blank">GORE</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="德国菲斯利å¯d" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-frenzelit-01.htm" target="_blank">FRENZELIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½ 卡勒å…? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-garlock-01.htm" target="_blank">GARLOCK</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="西班牙标ç‰? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-belpa-01.htm" target="_blank">BELPA标牌</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="日本华尔å? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-valqua-01.htm" target="_blank">VALQUA华尔å?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="诺弗æ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-novus-01.htm" target="_blank">NOVUS</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泰利" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-TEADIT-01.htm" target="_blank">TEADIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="特力" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-tesnit-01.htm" target="_blank">TESNIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="杜拉巴尔" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-DURABLA-01.htm" target="_blank">DURABLA</a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD><IMG src="mifeng/left02.jpg" width=256 height=5></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="260" height="145" vspace="30" align="top" border="0"> <param name="movie" value="mifeng/P2.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P2.swf" width="260" height="145" vspace="30" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="High"></embed> </object></td> <td width="630" valign="top"><table width="635" class="pangeng"> <tr> <td height="26" colspan="2"background="mifeng/r01.gif"> <strong> 当前位置åQšäñ”品展½C?img src="mifeng/jt.gif" width="15" height="13"><a href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">垫片¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr > <td width="79" height="25"><strong><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属垫片</a>åQ?/strong></td> <td width="544"><a href="dianpian-tuoyuan-01.htm" target="_blank">椭圆形金属环åž?/a>   <a href="dianpian-bajiao-01.htm" target="_blank">八角形金属环åž?/a>   <a href="dianpian-RX.htm" target="_blank">RX 金属环垫</a>   <a href="dianpian-BX.htm" target="_blank">BX 金属环垫</a>   <a href="dianpian-toujing-01.htm" target="_blank">金属透镜垫片</a>   <a href="dianpian-chixing-02.htm" target="_blank">金属齿åŞ垫片</a> </td> </tr> <tr> <td height="25"> </td> <td><a href="dianpian-bochi-02.htm" target="_blank">金属波é‹É垫片</a>   <a href="dianpian-bowen-02.htm" target="_blank">金属波纹垫片</a>   <a href="dianpian-ping-01.htm" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a>   <a href="dianpian-Oxing-01.htm" target="_blank">金属½Iºå¿ƒO形圈</a>   <a href="dianpian-diehuang-01.htm" target="_blank">预紧¼„Ÿç°§</a>     </td> </tr> <tr> <td height="21" colspan="2"><hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> </table> <table width="635"> <tr> <td width="343" align="center"><img src="mifeng/pindianpian.jpg" alt="金属òq›_ž«ç‰? width="339" height="250"></td> <td width="280" class="pangeng"><strong>å?nbsp;   ¿UŽÍ¼š <a href="dianpian-bochi-01.htm">金属òq›_ž«ç‰?/a><br> 产品型号åQ?ZD-G2020<br> <br> </strong></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <table width="633"class="pangeng"> <tr> <td height="250"> <p><strong><a href="dianpian-bochi-01.htm">金属òq›_ž«ç‰?/a></strong><BR> 一¿Uå®žä½“金属垫片,用金属薄板冲压或车削而成åQŒææ–™å–材广泛,常用材料用主要有铝åã^垫ã€?a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">紫铜åž?/a>、不锈钢垫等åQŒç”±äºŽå…¶å¯†å°é ææ–™è‡ªíw«çš„压羃回弹性,因此选用时一般选择较èÊY的材料,且需要有一定的压紧力才能密ž®ï¼Œå› æ­¤å®ÒŽ˜“造成界面泄露åQŒæ‰€ä»¥å¤šæ•°æƒ…况下会被推荐ç”?a href="dianpian-chixing-01.htm"><strong>金属齿åŞ¾l„合åž?/strong></a>æˆ?a href="dianpian-bochi-01.htm"><strong>金属波é‹É复合垫片</strong></a>替代使用以达到更好的密封性能åQŒä½†å…¶ä¼˜ç‚ÒŽ˜¯åŠ å·¥½Ž€å•æˆæœ¬ä½Žå»‰ã€‚多数情况下金属òq›_ž«ç‰‡ä¹Ÿå¯ä»¥ç”¨å’Œå…¶å®ƒéžé‡‘属材料组合ä‹É用以辑ֈ°æ›´å¥½çš„密ž®æ•ˆæžœã€‚根据不同的介质和工冉|¡ä»Óž¼Œå¯é€‰æ‹©æŸ”性石墨、PTFE、无çŸÏx£‰æ¿æˆ–其它一些èÊY金属åQŒç²˜è´´åœ¨åž«ç‰‡çš„二面,利用软性覆盖层的密ž®æ€§ä»¥åŠé‡‘属的强度、弹性好的优点,以达到更好的密封效果åQŒå¤§å¤šæ•°æƒ…况下我们推荐石墨作为密ž®å±‚åQŒå½“介质对石墨äñ”生反应或要求‹zå‡€çŽ¯å¢ƒæ—¶æˆ‘们徏议选择新近推出性能卓越的膨体四氟作¾_˜è„“层层åQŒä¸€èˆ¬ä¸éœ€è¦å¾ˆå¤§çš„压紧力,卛_¯è¾‘Öˆ°å¯†å°æ•ˆæžœã€?br> 如果金属òq›_ž«ç‰‡è§„æ ÆD¾ƒž®çš„情况下一般会被视作紧å›ÞZšg中配套垫圈,用来保护被连接äšg的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被˜qžæŽ¥ä»¶çš„压力åQŒå…¶å½¢å¼ä¹Ÿæ¯”较多样如åQšåã^垫圈-C¾U§ã€å¤§åž«åœˆ-A和C¾U§ã€çƒé¢åž«åœˆã€é”¥é¢åž«åœˆã€æ‡L¾U¹åž«åœˆç­‰ã€?br> <strong><a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a>性能特点åQ?/strong><br> <strong>1.</strong>加工½Ž€å•ï¼Œæˆæœ¬ä½Žå»‰ã€?br> 2.材料òq¿æ³›åQŒä‹É用方ä¾Ñ€?br> 3.可用于高压部位,与非金属材料¾l„合使用可以辑ֈ°æ›´å¥½çš„ä‹É用效果ã€?br> <strong>应用范围åQ?/strong><br> 几乎可用于ä“Q何标准工业的密封需求,从标准的½Ž¡é“˜qžæŽ¥åˆ°é˜é—¨åŠå¤§åž‹å®¹å™¨å¯†å°åQˆæ¢çƒ­å™¨ã€å¡”、罐、槽åQ‰ï¼Œæœ€å¸¸ç”¨çš„äؓ标准件螺栓螺帽配套作为垫圈ä‹Éç”?strong>ã€?/strong> </p></td> </tr> <tr> <td height="25"><strong>金属òq›_ž«ç‰‡å„¿Uéžé‡‘属材料主要技术参敎ͼš</strong> </td> </tr> <tr> <td height="197"> <table width="622" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"class="tab"> <tr> <td width="86" height="29"><strong>材料 </strong></td> <td width="64"><strong>标识代号</strong></td> <td width="71"><strong>温度 â„?</strong></td> <td width="85"><strong>最大工作压åŠ?</strong></td> <td width="88"><strong>适用介质</strong></td> <td width="63"><strong>压羃çŽ? </strong></td> <td width="56"><strong>回弹çŽ?</strong></td> <td width="91"><strong>应力æùN©°çŽ?</strong></td> </tr> <tr> <td>膨胀矛_¢¨ </td> <td>F.G.<br></td> <td>-220--550</td> <td>250 BAR</td> <td>腐蚀性介è´?/td> <td><br> 18--30</td> <td>â‰?7</td> <td>â‰?8</td> </tr> <tr> <td height="24">聚四氟乙çƒ?</td> <td height="24">PTFE</td> <td>-100-- 200</td> <td>100 BAR</td> <td>腐蚀性介è´?</td> <td>18--30</td> <td>â‰?5</td> <td>â‰?3</td> </tr> <tr> <td height="23">膨胀聚四氟乙çƒ?/td> <td height="23">EPTFE<br></td> <td>-100--260</td> <td>200 BAR</td> <td>腐蚀性介è´?/td> <td>25--35</td> <td>â‰?5</td> <td>â‰?3</td> </tr> <tr> <td height="23">无石‹‚‰ææ–?</td> <td height="23">NA<br></td> <td>-100--350</td> <td>100 BAR</td> <td>一般气密æ€?</td> <td>18--30</td> <td>â‰?9</td> <td>â‰?8</td> </tr> <tr> <td height="24">äº?æ¯?</td> <td height="24">MICA<br></td> <td>-150--800</td> <td>100 BAR</td> <td>牚w«˜æ¸?</td> <td>18--30</td> <td>â‰?9</td> <td> </td> </tr> <tr> <td height="24">陶瓷¾U¤ç»´</td> <td height="24">CER<br></td> <td>-200--1090</td> <td>100 BAR</td> <td>­‘…高æ¸?/td> <td>18--40</td> <td>â‰?9</td> <td> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><strong>下表用于对常ç”?a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a>金属骨架的材质选择åQ?/strong><br> <br> <table width="623" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"class="tab"> <tr> <td width="280" height="20" align="center"><strong>材料名称</strong><br></td> <td width="337" align="center"><strong>¾~©å†™æ ‡è®°</strong></td> <td width="337" align="center"><strong>¼‹¬åº¦(HB)</strong></td> <td width="337" align="center"><strong>温度(“ïC) </strong></td> </tr> <tr> <td height="24" align="center">¾U¯é“</td> <td align="center">L3</td> <td align="center">35</td> <td align="center">200</td> </tr> <tr> <td height="24" align="center">紫铜</td> <td align="center">T3</td> <td align="center">80</td> <td align="center">260 </td> </tr> <tr> <td height="24" align="center">¼„³é’¢åQˆCarbon steel)</td> <td align="center">CS</td> <td align="center">120</td> <td align="center">-40~+540</td> </tr> <tr> <td height="24" align="center">SS 304</td> <td align="center">304 </td> <td align="center">130~180</td> <td align="center">-195~+760</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">SS 316L</td> <td align="center">316L </td> <td align="center"> 130~180</td> <td align="center">-100~+760</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center"> SS 321</td> <td align="center">321</td> <td align="center">130~190</td> <td align="center">-195~+760</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">HASTELLOR-B2</td> <td align="center">HASTB</td> <td align="center">215<br></td> <td align="center">-185~+1090</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">INCONEL-600</td> <td align="center">INC600</td> <td align="center">150</td> <td align="center">-100~+1090</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">MONEL-400</td> <td align="center">MON</td> <td align="center">150<br></td> <td align="center">-130~+820</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">é’?/td> <td align="center">TI</td> <td align="center">215<br></td> <td align="center">-195~+1090</td> </tr> </table> <br> <strong>金属òq›_ž«ç‰‡çš„ž®ºå¯¸æžé™åå·®åQ?</strong><br> <br> <table width="408" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"class="tab"> <tr> <td height="27" colspan="2" align="center">金属òq›_ž«ç‰‡å¤–径(mmåQ?/td> </tr> <tr> <td width="120" height="25" align="center">ž®ºå¯¸</td> <td width="124" align="center">极限偏差</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center"><=260</td> <td align="center">0<br> -0.5</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">>260-600</td> <td align="center">0<br> -0.8</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">>600-1200</td> <td align="center">0<br> -1.5</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">>1200-2000</td> <td align="center">0<br> -2.0</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">>2000</td> <td align="center">0<br> -2.5</td> </tr> </table> <br> <br> <strong>金属òq›_ž«ç‰‡ä¸»è¦æ€§èƒ½å‚æ•°åQ?</strong><br> <br> <table width="623" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"class="tab"> <tr> <td width="280" height="21" align="center">垫片¾pÀL•° <br></td> <td width="337" align="center">m=4-6.5</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">垫片使用压力</td> <td align="center"> â‰?5MPa</td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">垫片使用温度</td> <td align="center"> -196â„?1000â„?/td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">最ž®é¢„紧比åŽ?</td> <td align="center">y=61.9-182.8MPa </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="104"> <strong>金属òq›_ž«ç‰‡æŠ€æœ¯æ ‡å‡?</strong><br> 可提供ä“Q何标准和非标准的ž®ºå¯¸åQŒåŒ…括ASMEåQŒDINåQŒJISåQŒGB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状åQŒåƈ可根据需要提供加½{‹æ¡åž‹é‡‘属åã^垫片ã€?br> GB/T 848-2002|ž®åž«åœ?A¾U?<br> GB/T 5287-2002|特大垫圈 C¾U?<br> GB/T 95-2002|òq›_ž«åœ?C¾U?<br> GB/T 96.1-2002|大垫åœ?A¾U?<br> GB/T 96.2-2002|大垫åœ?C¾U?<br> GB/T 955-1987|æ³¢åŞå¼ÒŽ€§åž«åœ?<br> GB/T 18230.5-2000|栓接¾l“构用åã^垫圈淬火òq¶å›žç?br> GB/T 3103.3-2000|紧固件公å·?òq›_ž«åœ?<br> â€?strong> 实际应用工况复杂åQ?以上参数仅供参考不作ä“Q何保证性要求。è{载请注明文章来源<a href="http://www.pussyx888.com/" target="_blank">中å¯d密封</a>¾|‘ç«™ã€?/strong></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <TABLE width=895 height="83" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0 class=footer> <TBODY> <TR> <TD width="420" height=7 bgColor=#dfdfdf></TD> <TD width="475" bgColor=#dfdfdf></TD> </TR> <TR> <TD class=footer height=50><img style="PADDING-RIGHT: 20px; FLOAT: left" src="mifeng/logo2.gif" width=155 height=34></TD> <TD align="left">CopyrightåQšæ…ˆæºªå¸‚中å¯d密封材料有限公司 公司地址åQšæµ™æ±Ÿçœæ…ˆæºªå¸‚龙山镇襉K—¨å¤–工业区<br> 电话åQ?86-574-63787080åQŒã€€63787840 传真åQ?86-574-63787241 E-mailåQ?a href="mailto:sales@chinaseal.cn">sales@chinaseal.cn</a>åQ?    <a href="mailto:mgr@chinaseal.cn">mgr@chinaseal.cn</a> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </div> <a href="http://www.pussyx888.com/">国产精品视频全国免费观看_美国牲交一级特黄大片片_久久五月情香蕉网_国内自产拍自拍a免费毛片</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>