ï»?!-- ¾U¯çŸ³å¢¨æ¿åQŒæŸ”性石墨卷材,膨胀矛_¢¨æ¿æåQŒçº¯çŸ›_¢¨¾U总‹¾l?-> ¾U¯çŸ³å¢¨æ¿åQŒæŸ”性石墨卷材,膨胀矛_¢¨æ¿æåQŒçº¯çŸ›_¢¨¾U怸“业生产厂å®?/title> <META NAME="abstract" content="膨胀矛_¢¨åäh"> <META NAME="title" content="柔性石墨板æ?> <META Name="Author" Content="¾U¯çŸ³å¢¨æ¿æ?donde gasket"> <meta name="description" content="专业生äñ”膨胀矛_¢¨æ¿æåQŒæŸ”性石墨卷材,膨胀矛_¢¨åž«ç‰‡åQŒçº¯çŸ›_¢¨æ¿ï¼Œ¾U¯çŸ³å¢¨çº¸åQŒæŸ”性石墨卷材又¿U°æŸ”性石墨纸或柔性石墨板材,是用天然矛_¢¨é³žç‰‡¾låŒ–学处理后åQŒç»˜q‡åŠ çƒ­é«˜æ¸©è†¨åŒ–åŞ成石墨蠕虫,然后¾læ»šåŽ‹åŞ成柔性石墨卷材,矛_¢¨åähå’Œé‡‘属薄板可以复合成多种形式的石墨复合板按照各种矛_¢¨åž«ç‰‡æ ‡å‡†ç”Ÿäñ”åQŒæ…ˆæºªé«˜å“è´¨çŸ›_¢¨åž«ç‰‡ç”Ÿäñ”厂家" > <meta name="keywords" content="矛_¢¨åähåQŒæŸ”性石墨卷材,膨胀矛_¢¨æ¿æ" > <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 { color: #666666; font-weight: bold; } .STYLE3 {font-size: 14px} --> </style> </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?e9272f48b46274930902738b31ad5b5b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="mifeng/css.css"> <div align="center"> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=155><img src="mifeng/logo.gif" alt="中å¯d密封垫片" width="155" height="71" border="0"></TD> <TD width="566" align="left" style="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 180px; PADDING-TOP: 5px" ><font color="#000000">中å¯d密封 专业‹¹ä½“密封件制造商åQ?BR>             æˆ‘们的优势不仅仅是质量,˜q˜æœ‰æˆ‘们的ä­hæ ?/font></TD> <TD width=177 valign="bottom"><table width="162" height="59" align="right"> <tr> <td colspan="4" align="right"><img src="mifeng/weibo.gif" width="9" height="9"> <a ><span class="STYLE2">客户服务</span>   </a></td> </tr> <tr> <td width="20"><img src="mifeng/huai.jpg" width="18" height="15"></td> <td width="58"><a target="_blank">怀忉|—§ç‰?/a></td> <td width="6">|</td> <td width="69"><a href="English/index.htm" target="_blank"><font color="#CC0000">ENGLISH</font></a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><span class="STYLE3"></span> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=5 height="42" valign="top"><img src="mifeng/menu01.jpg" width="5" height="42"></TD> <TD width=771 align="left" background=mifeng/menu-bg.jpg><TABLE class=menu border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=736> <TBODY> <TR> <TD width="85" height="42" align="center"><a href="index.htm" target="_blank">¾|‘站首页</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封公司½Ž€ä»? href="about-us.htm" target="_blank">公司½Ž€ä»?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封荣誉" href="rongyu.htm" target="_blank">荣誉资质</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="垫片讑֤‡å±•ç¤º" href="shebei.htm" target="_blank">工艺讑֤‡</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封产品展示" href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">产品展示</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封行业讯息" href="xinwen.html" target="_blank">行业资讯</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封最新技æœ? href="mifeng-jian.htm" target="_blank">技术资æ–?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a href="contact-with-us.htm" target="_blank">联系我们</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width=80><a title="密封交流" target="_blank">在线交流</a></TD> <TD width=2 align="left"><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> <TD width=120 height="42" background="mifeng/bj3.jpg"><a href="jingxiaoshang.htm" target="_blank" onMouseOver="MM_swapImage('bj3.jpg',1)" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"><img src="mifeng/bj3.jpg" alt="密封¾lé”€å•? name="Image97" width="120" height="42" border="0" id="Image97"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><img src="mifeng/bj2.jpg" width="895" height="22"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="895" height="230"> <param name="movie" value="mifeng/P1.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P1.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="895" height="230" quality="High"></embed> </object> <table width="895"> <tr> <td width="256" height="1893" valign="top"><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=256 id="table3"> <TBODY> <TR> <TD width="256" height=26 align="left" background=mifeng/xinxi.gif><font face="宋体">  <strong>产品展示</strong> </font></TD> </TR> <TR> <TD height=178 valign="top" class=lr ><table class=pangeng width="250"> <tr> <td style="PADDING-TOP: 6px"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="¾~ ç»•åž«ç‰‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td style="PADDING-TOP: 6px" ><strong><a href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">半金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodian-01.htm" target="_blank">金属¾~ ç»•åž«ç‰‡</a><a href="dianpian-chanraodian-01.htm"></a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimo-01.htm" target="_blank">矛_¢¨å¤åˆåž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-01.htm" target="_blank">金属齿åŞ¾l„合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-01.htm" target="_blank">金属波é‹É复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-01.htm" target="_blank">金属波纹复合垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-baofu-01.htm" target="_blank">金属包覆垫片</a></td> </tr> <tr> <td width="19" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="æ³¢é‹É垫片" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td width="219" ><strong><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属垫片</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chixing-02.htm" target="_blank">齿åŞ垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bochi-02.htm" target="_blank">æ³¢é‹É垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-bowen-02.htm" target="_blank">波纹垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jinshu-01.html" target="_blank">金属环垫</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-ping-01.htm" target="_blank">金属òq›_ž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="无石‹‚‰åž«ç‰? width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="dianpian-feijinshu-01.html" target="_blank">非金属垫ç‰?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feijinshu-02.html" target="_blank">四氟¾cÕdž«ç‰?/a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-wushimian-01.htm" target="_blank">100%无石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-feishimian-01.htm" target="_blank">非石‹‚‰åž«ç‰?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-shimian-01.htm" target="_blank">çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="Š™¡èƒ¶åž? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-xiangjiao-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-gaowen-01.htm" target="_blank">高温¾lçƒ­åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-jueyuan-01.htm" target="_blank">¾lç¼˜åž«ç‰‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-daizhuang-01.htm" target="_blank">带状垫片</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td align="left"><a href="dianpian-zhuanyong-01.htm" target="_blank">ç‰ÒŽ®Šä¸“用垫片</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="盘根填料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">盘根¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="矛_¢¨" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-shimo-01.htm" target="_blank">膨胀矛_¢¨ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ptfe-01.htm" target="_blank">四氟盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¼„³çº¤¾l´å¡«æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-tanxianwei-01.htm" target="_blank">¼„³çº¤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="芳纶填料" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-fanglun-01.htm" target="_blank">芳纶¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-hechengxianwei-01.htm" target="_blank">合成¾U¤ç»´ç›˜æ ¹</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-xianwei-01.htm" target="_blank">矿植物纤¾l´ç›˜æ ?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-zhuanyong-01.htm" target="_blank">高端专用盘根</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泥状软填æ–? width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-ruantianliao-01.htm" target="_blank">泥状软填æ–?/a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="4" height="12"></td> <td><a href="pangen-huan-01.htm" target="_blank">各种填料环系åˆ?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="密封材料" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">其它密封材料</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="非石‹‚‰ææ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">垫片板材</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•åž«å†…外环" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="dianpian-chanraodiancailiao-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡åŠæˆå“?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根¾~–织¾U? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾~–织材料</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="四氟" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-sifu-1.htm" target="_blank">四氟制品</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="陶瓷" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-taoci-1.htm" target="_blank">陶瓷¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-boli-1.htm" target="_blank">çŽÈ’ƒ¾U¤ç»´åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="çŸÏx£‰" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="cailiao-shimian-1.htm" target="_blank">çŸÏx£‰åˆ¶å“</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="工具" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割å™? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-dianpian-1.htm" target="_blank">垫片切割工具</a></td> </tr> <tr> <td height="17" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="盘根é’? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-pangen-1.htm" target="_blank">盘根¾l´æŠ¤å·¥å…·</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="密封工具" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="gongju-utex-1.htm" target="_blank">国外密封工具</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="垫片生äñ”讑֤‡" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="shebei-1.htm" target="_blank">密封讑֤‡</a></strong></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~ ç»•æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-1.htm" target="_blank">¾~ ç»•åž«ç‰‡è®‘Ö¤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="垫片切割æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-5.htm" target="_blank">高强垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="齿åŞ垫片讑֤‡" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-7.htm" target="_blank">其它垫片讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾~–织æœ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="shebei-8.htm" target="_blank">盘根¾~–织讑֤‡</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin.gif" alt="国外密封" width="15" height="12" hspace="2" border="0"></td> <td ><strong><a href="guowai-1.htm" target="_blank">国外品牌代理</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="克林æ ? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-klinger-01.htm" target="_blank">KLINGER</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½æˆˆå°”" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-gore-01.htm" target="_blank">GORE</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="德国菲斯利å¯d" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-frenzelit-01.htm" target="_blank">FRENZELIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="¾ŸŽå›½ 卡勒å…? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-garlock-01.htm" target="_blank">GARLOCK</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="西班牙标ç‰? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-belpa-01.htm" target="_blank">BELPA标牌</a></td> </tr> <tr> <td height="14" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="日本华尔å? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-valqua-01.htm" target="_blank">VALQUA华尔å?/a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="诺弗æ–? width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-novus-01.htm" target="_blank">NOVUS</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="泰利" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-TEADIT-01.htm" target="_blank">TEADIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="特力" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-tesnit-01.htm" target="_blank">TESNIT</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" alt="杜拉巴尔" width="4" height="12"></td> <td align="left"><a href="guowai-DURABLA-01.htm" target="_blank">DURABLA</a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD><IMG src="mifeng/left02.jpg" width=256 height=5></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="260" height="145" vspace="30" align="top" border="0"> <param name="movie" value="mifeng/P2.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P2.swf" width="260" height="145" vspace="30" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="High"></embed> </object></td> <td width="630" valign="top"><table width="635" class="pangeng"> <tr> <td height="26" colspan="2"background="mifeng/r01.gif"> <strong> 当前位置åQšäñ”品展½C?img src="mifeng/jt.gif" width="15" height="13"><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">密封材料¾pÕdˆ—</a></strong></td> </tr> <tr > <td width="70" height="25"><strong><a href="cailiao-01.htm" target="_blank">垫片板材</a>åQ?/strong></td> <td width="553"><a href="cailiao-shimo-01.htm" target="_blank">矛_¢¨å¤åˆæ?/a>   <a href="cailiao-shimo-02.htm" target="_blank">¾U¯çŸ³å¢¨æ¿</a>   <a href="cailiao-wushimian-01.htm" target="_blank">无石‹‚‰æ¿</a>   <a href="cailiao-feishimian-01.htm" target="_blank">非石‹‚‰æ¿</a>   <a href="cailiao-shimian-01.htm" target="_blank">çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶æ?/a>   <a href="cailiao-sifu-01.htm" target="_blank">四氟æ?/a>   <a href="cailiao-sifu-05.htm" target="_blank">æ”ÒŽ€§å››æ°Ÿæ¿   </a><a href="cailiao-sifu-04.htm" target="_blank">膨体四氟æ?/a></td> </tr> <tr> <td height="25">   </td> <td><a href="cailiao-sifu-03.htm" target="_blank">¼‹¬è´¨è†¨ä½“四氟æ?/a>   <a href="cailiao-xiangjiao-01.htm" target="_blank">Š™¡èƒ¶æ?/a>   <a href="cailiao-taoci-01.htm" target="_blank">陶瓷¾U¤ç»´æ?nbsp;</a>  <a href="cailiao-yunmu-01.htm" target="_blank">云母æ?/a>   <a href="cailiao-jueyuan-01.htm" target="_blank">¾lç¼˜æ?/a>   <a href="cailiao-gaowen-01.htm" target="_blank">高温¾lçƒ­æ?nbsp;  </a><a href="cailiao-ruanmu-01.htm" target="_blank">软木Š™¡èƒ¶æ?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" colspan="2"><hr size="1" style="border: 2px dotted #C0C0C0"></td> </tr> </table> <table width="635"> <tr> <td width="342"><img src="mifeng/shimo-3.jpg" alt="矛_¢¨åähåQˆçº¸åQ? width="321" height="245"></td> <td width="281" class="pangeng"><strong>å?nbsp;   ¿UŽÍ¼š <a href="dianpian-bochi-01.htm">矛_¢¨åähåQˆçº¸åQ?/a><br> 产品型号åQ?ZD-GS1000<br> <br> </strong></td> </tr> </table> <table width="633"class="pangeng"> <tr> <td height="244"><strong>柔性石墨卷材(¾U¸ï¼‰</strong><br> <strong>ZD-GS1000</strong>柔æ€?a href="http://www.pussyx888.com/cailiao-shimo-02.htm" target="_blank">矛_¢¨åäh</a>又称柔性石墨纸或柔性石墨板材,是用天然矛_¢¨é³žç‰‡¾låŒ–学处理后åQŒç»˜q‡åŠ çƒ­é«˜æ¸©è†¨åŒ–åŞ成石墨蠕虫,˜q™ç§åƒè™«ä¸€æ ïLš„矛_¢¨¾_‰çš„密度¾U¦äؓ0.003g/cc。然后经滚压形成柔性石墨卷材ã€? 膨胀矛_¢¨åähä¸å«¾_˜ç»“剂和填充物,因此¾U¯åº¦å¾ˆé«˜åQŒå…·æœ‰è‰¯å¥½çš„耐腐蚀性,耐放ž®„性, 耐高/低温åQŒè‰¯å¥½çš„压羃回弹性,òq¶å…·æœ‰è‡ªæ¶¦æ»‘性和不渗透性适用于低压部位的密封。石墨卷材和金属薄板可以复合成多¿UåŞ式的矛_¢¨å¤åˆæÑ€?br> <strong><a href="http://www.pussyx888.com/cailiao-shimo-02.htm" target="_blank">矛_¢¨åäh</a>性能特点åQ?/strong><br> 1.有优异的耐热性和耐寒性。柔性石墨从-270度的­‘…低温到3650度(在非氧化气体中)的高温,其物理性质几乎没有什么变化,在空气中也可以ä‹É用到450度左叻I¼› <br> 2.有优异的耐化学腐蚀性。柔性石墨除在王水、浓¼‹é…¸ã€æµ“¼‹«é…¸åŠé«˜æ¸©é‡é“¬é…¸ç›ã€é«˜é”°é…¸é’¾ã€æ°¯åŒ–铁½{‰å¼ºæ°§åŒ–性介质中有腐蚀外,几乎对一切无机及有机介质都耐腐蚀åQ? <br> 3.有良好的自润滑性。柔性石墨同天然矛_¢¨ä¸€æ øP¼Œå±‚间在外力作用下åQŒå®¹æ˜“äñ”生滑动,因而具有润滑性,有较好的减磨性,摩擦¾pÀL•°ž®ï¼› <br> 4.回弹率高。当轴或轴套因制造、安装等存在偏心而出现径向圆跛_Š¨æ—Óž¼Œå…ähœ‰­‘›_¤Ÿçš„æÕQ动性能åQŒå³ä½¿çŸ³å¢¨å‡ºçŽ°è£‚¾U¹ï¼Œä¹Ÿèƒ½å¾ˆå¥½å¯†åˆåQŒä»Žè€Œä¿è¯å¸–合紧密,防止泄漏ã€? <br> 5.膨胀矛_¢¨åž«ç‰‡å¯ÒŽ³•å…°é¢çš„要求不高,较小的预紧力ž®Þpƒ½è¾‘Öˆ°å¯†å°æ•ˆæžœåQŒåˆ‡å‰²å®¹æ˜“是一¿Uæ¯”较经‹¹Žå®žç”¨çš„垫片ã€?br> <br> <strong>产品应用åQ?/strong><br>1.可做为石墨填料环材料<br> 2.可以和金属薄板复合成矛_¢¨å¤åˆæ¿åˆ‡å‰²æˆå„种形状的密ž®åž«ç‰?br> 3.直接用于制作各种低压垫片或加工成厚板后做高温隔热垫板ç”?br> <br> <strong><a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">矛_¢¨åäh</a>常用规格åQ?/strong><br> <strong>宽度1000mmæˆ?500mmåQŒå·æé•¿åº?0,50,80m;板材1000mmæˆ?500mm;åähåŽšåº¦0.15-1.0;板材1.0mm-5mm;<br> 密度,0.8-1.25g/cm3,其它ç‰ÒŽ®Šè§„格客户可要求ã€?/strong></td> </tr> <tr> <td height="25"> <strong>¾U¯çŸ³å¢¨å·æï¼ˆ¾U¸ï¼‰ä¸»è¦æŠ€æœ¯å‚敎ͼš</strong></td> </tr> <tr> <td height="296"> <table width="623" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"class="tab"> <tr> <td width="280" height="35" align="center"><strong>™å¹ç›®(Item)<br> </strong></td> <td width="337" align="center"><strong>数å€?/strong></td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">¼„›_«é‡ï¼ˆC concentration)<br> </td> <td align="center">99% </td> </tr> <tr> <td height="25" align="center">¼‹«å«é‡ï¼ˆS concentration)<br> </td> <td align="center"><1000ppm </td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">氯含量(chlorine concentrationåQ?br></td> <td align="center"><45ppm<br></td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">抗拉强度åQ?tensile strengthåQ?br> </td> <td align="center">4.5MPa</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">压羃率(compressibilityåQ?br></td> <td align="center">>40%</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">回弹率(recovery)</td> <td align="center">>10%</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">使用温度åQˆTemperature)</td> <td align="center">-200â„?600â„?/td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">压力 (Pressure)</td> <td align="center">20MPa</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">厚度公差(Terence of Thickness)</td> <td align="center">-0.04mm~+0.04mm</td> </tr> <tr> <td height="31" align="center">ž®ºå¯¸å…¬å·®(Terence of Dimension)</td> <td align="center">æ ÒŽ®åž«ç‰‡è§„æ ¼</td> </tr> <tr> <td height="35" align="center">密度公差(Terence of Density)</td> <td align="center">-0.06~g/cm3+0.06gcm3</td> </tr> </table> <br> <strong>机械部JB/T53392-1999 柔性石墨板产品质量分等åQ?/strong><br> <br> <table width="623" height="359" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"> <tr> <td colspan="2" align="center"><strong>æ€?èƒ?</strong></td> <td width="115" align="center"><strong>合格å“?/strong></td> <td width="139" align="center"><strong>一½{‰å“</strong></td> <td width="155" align="center"><strong>优等å“?/strong></td> </tr> <tr align="center"> <td width="119" rowspan="2">密度偏差 <br> g/cm3</td> <td width="83" height="31">Ⅱ<0.4</td> <td>ûu0.10 </td> <td colspan="2" rowspan="2"> <br> ûu0.05 <br> </td> </tr> <tr> <td height="34" align="center">Ⅱ≥0.4</td> <td align="center">ûu0.07 </td> </tr> <tr align="center"> <td height="29" colspan="2">抗拉强度 MPa </td> <td>â‰?.2</td> <td> â‰?.5</td> <td>â‰?.0 </td> </tr> <tr align="center"> <td height="31" colspan="2">压羃çŽ?% </td> <td colspan="3">35~55 </td> </tr> <tr align="center"> <td height="31" colspan="2">回弹çŽ?% </td> <td>â‰? </td> <td>â‰?1</td> <td>â‰?2</td> </tr> <tr align="center"> <td height="28" colspan="2">应力村ּ›çŽ?% </td> <td colspan="3">â‰?0 </td> </tr> <tr align="center"> <td height="29" colspan="2">çîC†¾ % </td> <td>â‰?.0</td> <td>â‰?.0</td> <td>â‰?.0</td> </tr> <tr align="center"> <td rowspan="2">热失é‡?% </td> <td height="29">450â„?/td> <td colspan="2">â‰?.0 </td> <td>â‰?.5 </td> </tr> <tr> <td height="29" align="center">600â„?</td> <td colspan="2" align="center">â‰?0</td> <td align="center">â‰?5 </td> </tr> <tr align="center"> <td height="31" colspan="2"><br> ¼‹«å«é‡?</td> <td>â‰?500ppm</td> <td>â‰?000ppm</td> <td>â‰?00ppm</td> </tr> <tr align="center"> <td height="30" colspan="2"><br> 氯含é‡?</td> <td>â‰?00ppm</td> <td>â‰?0ppm</td> <td>â‰?0ppm</td> </tr> </table> <br> <br> <strong>不同½{‰çñ”矛_¢¨å±‚物理机械性能åQ?</strong><br> <br> <table width="621" height="89" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"> <tr align="center"> <td width="52"><strong>™å¹ç›® <br> </strong></td> <td width="85"><strong>密度公差 </strong></td> <td width="81"><strong>¼„›_«é‡Câ‰? </strong></td> <td width="85"><strong>抗拉强度</strong></td> <td width="74"><strong>¼‹«å«é‡?</strong></td> <td width="54"><strong>氯含é‡?/strong></td> <td width="83"><strong>应力村ּ›çŽ?/strong></td> <td width="71"><strong>烧失é‡?</strong></td> </tr> <tr align="center"> <td height="32">工业Industrial </td> <td> ûu0.06g/cm3 </td> <td>98</td> <td>4 Mpa</td> <td><1000ppm</td> <td><50ppm</td> <td>10%</td> <td>2.0â‰? </td> </tr> <tr align="center"> <td>核能¾U§Nuclear </td> <td>ûu0.05 g/cm3</td> <td>99.5</td> <td>5 Mpa</td> <td><700ppm</td> <td><25ppm</td> <td>10% </td> <td>0.5â‰? </td> </tr> </table> <br> <br> â€?strong>客户æ ÒŽ®ä¸åŒä½¿ç”¨å·¥å†µæ¡äšg选择不同½{‰çñ”的石墨卷材材料,有特ŒDŠå·¥çŸ¿çš„可要求ã€?/strong><br></td> </tr> <tr> <td height="255"> <p><strong>矛_¢¨åähæŠ€æœ¯æ ‡å‡?</strong><br> 可提供ä“Q何标准和非标准的ž®ºå¯¸åQŒåŒ…括ASMEåQŒDINåQŒJISåQŒGB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状åQŒåƈ可根据需要提供特ŒDŠå°ºå¯¸è§„格的矛_¢¨åähã€?br> <strong>国内相关标准åQ?/strong><br> JB/T 7758.2-2005|柔性石墨板 技术条ä»?<br> JB/T 53392-1999|柔性石墨板 产品质量分等 <br> JB/T 6613-2008|柔性石墨板、带、分¾c…R€ä»£å·åŠæ ‡è®°<br> JB/T 9141.4-1999|柔性石墨板æ?压羃率、回弹率‹¹‹è¯•æ–ÒŽ³• <br> JB/T 7758.4-2008|柔性石墨板 氯含量测定方æ³?br> JB/T 7758.3-2005|柔性石墨板¼‹«å«é‡æµ‹å®šæ–¹æ³?<br> JB/T 9141.1-1999|柔性石墨板æ?密度‹¹‹è¯•æ–ÒŽ³• <br> JB/T 9141.6-1999|柔性石墨板æ?固定¼„›_«é‡æµ‹å®šæ–¹æ³?<br> JB/T 9141.2-1999|柔性石墨板æ?拉äŽ×强度‹¹‹è¯•æ–ÒŽ³• <br> JB/T 7758.7-2008|柔性石墨板 应力村ּ›è¯•éªŒæ–ÒŽ³•<br> JB/T 9141.7-1999|柔性石墨板æ?热失重测定方æ³?<br> <br> â€?strong> 实际应用工况复杂åQ?以上参数仅供参考不作ä“Q何保证性要求。è{载请注明文章来源<a href="http://www.pussyx888.com/" target="_blank">中å¯d密封</a>¾|‘ç«™ã€?/strong> </p></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <TABLE width=895 height="83" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0 class=footer> <TBODY> <TR> <TD width="420" height=7 bgColor=#dfdfdf></TD> <TD width="475" bgColor=#dfdfdf></TD> </TR> <TR> <TD class=footer height=50><img style="PADDING-RIGHT: 20px; FLOAT: left" src="mifeng/logo2.gif" width=155 height=34></TD> <TD align="left">CopyrightåQšæ…ˆæºªå¸‚中å¯d密封材料有限公司 公司地址åQšæµ™æ±Ÿçœæ…ˆæºªå¸‚龙山镇襉K—¨å¤–工业区<br> 电话åQ?86-574-63787080åQŒã€€63787840 传真åQ?86-574-63787241 E-mailåQ?a href="mailto:sales@chinaseal.cn">sales@chinaseal.cn</a>åQ?    <a href="mailto:mgr@chinaseal.cn">mgr@chinaseal.cn</a> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </div> <a href="http://www.pussyx888.com/">免费夜色污私人影院在线观看_48多岁辽宁老熟女_h高潮娇喘抽搐a片在线观看_白白视频在线观看,国产</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>